Jednou vetou

Zavedenie vekového dôchodkového stropu ohrozí výšku budúcich dôchodkov

Ilustračná foto

Pixabay.com

Ekonómovia varujú, že zavedenie dôchodkového stropu ohrozí výšku budúcich dôchodkov. Klub ekonomických analytikov (KEA) vyjadruje nesúhlas so zásahmi do dôchodkového systému, ktoré zhoršia jeho udržateľnosť. Budúcim dôchodcom nepomôže ústavný zákon o strope dôchodkového veku, ale praktické opatrenia, ktoré pripravia krajinu na starnutie a zmiernia úbytok populácie v aktívnom veku.

Priblížili, že v posledných týždňoch sa objavujú úvahy o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku, najčastejšie vo veku 65 rokov. Takýto krok by podľa KEA znamenal krok späť pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií a ohrozenie budúcich dôchodkov. Na to, aby skoršie dôchodky vedel štát neskôr zaplatiť, bude potrebovať buď zvýšiť už dnes vysoké odvody, alebo budú musieť ľudia ísť do dôchodku s nižším priznaným dôchodkom, alebo akceptovať výrazne viac kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.

Posúvanie dôchodkového veku

Zavedenie stropu na 65 rokov sa podľa KEA vôbec nedotýka ľudí, ktorí sú momentálne vo veku pred dôchodkom a najbližších 20 rokov sa bude dôchodkový vek ďalej posúvať. Navrhovaná úprava by sa prejavila až okolo roku 2038 a dotýkala sa ľudí narodených v roku 1974 a neskôr. „V roku 2038 nebude rozhodovať to, čo sa dostalo do zákona v roku 2018, ale čo si reálne budeme môcť v tom čase dovoliť,“ podčiarkli analytici.

Čítajte viac: Smer-SD predloží návrh zastropovania dôchodkového veku na 64 rokov

Ak chce vláda zabezpečiť, aby si ľudia v budúcnosti dlhšie užívali dôchodok, môže k tomu podľa KEA prispieť využitím dobrých časov, účinnejšou rodinnou politikou na podporu záujmu ľudí vychovávať deti, aktívnou inteligentnou imigračnou politikou na zmiernenie úbytku populácie v aktívnom veku, opatreniami na zmiernenie odlevu mladých ľudí do zahraničia, zefektívnením zdravotníctva, aby sa znížila odvrátiteľná úmrtnosť a zlepšila kvalita rokov prežitých na dôchodku, reformou vzdelávania s výrazným rozvíjaním zručností a spôsobilostí, ktoré zlepšia budúcu produktivitu ľudí v aktívnom veku, ako aj zlepšením fungovania 2. a 3. dôchodkového piliera.

Je potrebné informovať dôchodcov

„Priestor na zlepšenie vidíme aj v lepšej informovanosti budúcich dôchodcov. KEA zároveň vidí priestor na zlepšenie aj v informovaní súčasných poistencov a budúcich dôchodcov zo strany Sociálnej poisťovne. Budúci dôchodcovia by mali pravidelne dostávať stručnú a zrozumiteľnú informáciu s odhadom výšky ich dôchodku podľa aktuálnych pravidiel a očakávanom veku, kedy im vzniká nárok na dôchodok,“ dodali ekonomickí analytici.

Tip na čítanie: Liberáli považujú stropovanie veku odchodu do dôchodku za čistý populizmus

Klub ekonomických analytikov (KEA) je občianskym združením, má 38 členov a pozostáva z ekonomických analytikov z rôznych inštitúcií, ako sú komerčné banky, mimovládne výskumné inštitúcie, Slovenská akadémia vied, ministerstvá, konzultačné firmy a univerzity. Na prieskume názoru o zastropovaní dôchodkového veku sa zúčastnilo 30 členov.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie