Jednou vetou

Zdierajú ľudí? Tatra banka čelí obvineniu z porušovania Zákonníka práce

Ilustračný obrázok

Foto: Repro foto banky.sk

Tatra banka, a.s., dlhodobo bráni vzniku odborovej organizácie. Všetky pokusy o založenie odborov boli neúspešné z dôvodu vytváraného nátlaku na zamestnancov, ktorí sa tejto iniciatívy ujali. Títo zamestnanci to buď vzdali, alebo pracovný pomer v Tatra banke skončili. Porušenie Zákonníka práce vo vzťahu k odborovej organizácii konštatovala aj inšpekcia práce. Píše sa v stanovisku, ktoré v piatok poskytol TASR Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

V roku 2017, uvádza sa v stanovisku, sa nakoniec Odborovému zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva podarilo v Tatra banke založiť základnú odborovú organizáciu. Svoj vznik a zoznam členov odborového orgánu oznámila zamestnávateľovi dňa 8. apríla 2017, čím si splnila povinnosť zakotvenú v ustanovení paragrafu 230 ods. 1 Zákonníka práce. Napriek oficiálnemu oznámeniu o založení a začatí činnosti, zamestnávateľ ústami najvyšších predstaviteľov zavádzal zamestnancov tvrdením o jej neexistencii.

Prečítajte si tiež: Banka UniCredit dosiahla v 1. kvartáli najvyšší čistý zisk za vyše desaťročie

Zamestnávateľ naďalej pokračoval vo vytváraní nátlaku, tentoraz sa však zameral na spochybňovanie jej legitímnosti. Dialo sa tak nielen v komunikácii s predsedníčkou odborovej organizácie, ale aj smerom k odborovému zväzu, a to účelovým výkladom stanov odborového zväzu.

„Bez akéhokoľvek právneho základu a v rozpore so súčasným právnym stavom, vyžadoval doklady a pokúšal sa kontrolovať zriadenie a súlad vzniku základnej organizácie s legislatívou, kontrolovať jej registráciu v odborovom zväze. V rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov pokračoval v nátlaku na členov odborového orgánu v záujme zistenia údajov o členoch odborovej organizácie,“ zdôrazňuje v stanovisku predseda Odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva Svetozár Michálek.

Prečítajte si tiež: Banská Bystrica, Nitra aj SZĽH dostanú financie neskôr

Základná odborová organizácia sa rozhodla obrátiť na inšpektorát práce vo veci nedodržiavania platnej legislatívy a ochrany práv a záujmov zamestnancov. Inšpekcia práce konštatovala porušenie Zákonníka práce vo vzťahu k odborovej organizácii a v novembri 2017 uložila zistené nedostatky odstrániť, čo sa však doposiaľ nestalo. Tatra banka nález inšpektorátu práce odmietla akceptovať a ignorovala aj výzvu odborovej organizácie na úpravu svojho konania v jeho zmysle.

„Tatra banka, a.s., sa dôsledne ohradzuje voči stanovisku Odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, ktoré je založené na nepravdivých a pravdu skresľujúcich informáciách. Dôsledne  rešpektujeme právo na kolektívne vyjednávanie a v tomto smere dodržiavame  všetky právne predpisy. Nález inšpektorátu práce, na ktorý sa odvoláva Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva, nemá povahu záväzného správneho rozhodnutia. Tento akt považujeme za zjavne nezákonný, ktorého správnosť je, navyše, predmetom dvoch prebiehajúcich súdnych konaní, ktoré nie sú právoplatne ukončené. A preto pokusy o medializáciu zo strany odborového zväzu považujeme za neprimeraný zásah do rozhodovania nezávislých súdov. Z uvedeného dôvodu sa preto bližšie nevyjadrujeme ku skutkovým a právnym okolnostiam prípadu do právoplatného rozhodnutia súdov, ktoré budeme dôsledne rešpektovať,“ uvádza v stanovisku Tatra banky jej hovorkyňa Zuzana Žiaranová.

Tip na čítanie: Podarilo sa ozdraviť verejné financie

Ako ďalej uvádza, vzhľadom na nepravdivosť faktov uvedených v stanovisku, ako i útočný charakter tohto stanoviska zvažuje banka vyvodenie právnej zodpovednosti a ďalšie právne kroky.

„V tomto kontexte považujeme za dôležité doplniť, že Tatra banka a Raiffeisen banka ako člen Slovenskej bankovej asociácie je dlhodobo súčasťou sociálneho dialógu s Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva. Máme tiež zástupcov z radov zamestnancov v Európskej zamestnaneckej rade spoločnosti Raiffeisen Bank International AG, ktorá predstavuje platformu na dialóg medzi zamestnancami a manažmentom skupiny RBI,“ zdôrazňuje sa v stanovisku.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie