Jednou vetou

Žiadatelia o predčasný dôchodok v čase spisovania žiadosti nemôžu pracovať

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Žiadatelia o predčasný starobný dôchodok v čase spisovania žiadosti o tento druh dôchodkovej dávky nemôžu pracovať, čiže nemôžu byť dôchodkovo poistení.

Ako žiadateľov upozorňuje Sociálna poisťovňa, platí to pre prácu v trvalom pracovnom pomere, pre akúkoľvek formu dohody i podnikanie ako samostatne zárobkovo činnej osoby.

Prezident podpísal novelu, ktorá upravuje fiktívny dôchodok pre starodôchodcov

V čase podávania žiadosti teda budúci predčasný starobný dôchodca nemôže pracovať ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne, lebo túto úľavu si môže uplatniť iba dôchodca.

Ak ale už poisťovňa predčasný dôchodok priznala a poistenec ho poberá, môže začať pracovať na dohodu s odvodovou úľavou do 200 eur mesačne bez toho, aby mu poisťovňa výplatu predčasného starobného dôchodku zastavila.

Môže teda poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za kalendárny rok presiahne 2400 eur, poisťovňa mu v zmysle zákona zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje.

Ak by však poberateľ dôchodku vykonával činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich by bola dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu zanikne automaticky.

Aký je doživotný dôchodok z 2. piliera?

Zákon totiž vo všeobecnosti neumožňuje pracovať – teda mať dôchodkové poistenie a zároveň poberať predčasný starobný dôchodok a jedinou výnimkou je v prípade predčasného starobného dôchodku práve práca na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne.

Môže vás zaujímať

PRIESKUM: Tieto veci Slovákom počas pandémie chýbali najviac