Jednou vetou

Žiadosti o regionálny príspevok posudzuje odbor štátnej pomoci

Úrad vlády SR
Budova Úradu vlády na Nám. Slobody v Bratislave

Foto: TASR

Odbor štátnej pomoci Protimonopolného úradu (PMÚ) SR spolupracuje s Úradom vlády (ÚV) SR ako poskytovateľom regionálnych príspevkov. V rámci odboru bola vytvorená skupina zamestnancov, ktorí prednostne posudzujú žiadosti o takéto príspevky. Informovala hovorkyňa PMÚ SR Adriana Oľšavská.

Títo zamestnanci majú promptne posudzovať a vybavovať žiadosti o regionálne príspevky, pre ktoré platia pravidlá štátnej pomoci, priblížila hovorkyňa obsah ich práce. Protimonopolná inštitúcia spolupracuje s ÚV SR aj v oblasti metodiky a konzultácií vo vzťahu k príspevkom, na ktoré sa pravidlá v oblasti štátnej pomoci nevzťahujú. Môže ísť napríklad o podporu nehospodárskej činnosti.

Odbor z vlastnej iniciatívy vypracoval metodickú pomôcku pre žiadateľov o regionálny príspevok. „Zosumarizoval v nej najčastejšie nedostatky, ktoré sa v žiadostiach vyskytujú. Zároveň uviedol konkrétne príklady, čo má byť obsahom jednotlivých druhov žiadostí, aby boli v súlade s pravidlami štátnej pomoci,“ konkretizovala.

Rezort práce chce zvýšiť informovanosť sporiteľov v 2. pilieri

Ďalším príkladom spolupráce je príprava schémy minimálnej pomoci. PMÚ SR vydal k schéme pomoci na podporu lokálnej zamestnanosti koncom októbra stanovisko, v ktorom potvrdil, že schéma je v súlade s pravidlami pre poskytovanie minimálnej pomoci a so zákonom o štátnej pomoci. „Na základe schémy bude ÚV SR posudzovať žiadosti o regionálny príspevok, na ktorý sa vzťahujú pravidlá pre poskytovanie minimálnej pomoci bez povinnosti žiadať Protimonopolný úrad SR o stanovisko ku každej takejto žiadosti,“ vysvetlila hovorkyňa s tým, že to môže prispieť k zníženiu administratívnej záťaže a skráteniu procesu posudzovania žiadostí.

V roku 2019 odbor štátnej pomoci plánuje semináre a workshopy pre žiadateľov o regionálne príspevky priamo v regiónoch.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie