Jednou vetou

Živnostníci s prerušeným poistením poistné napriek oznámeniu zo Sociálnej poisťovne neplatia

Ilustračné foto, archívne

foto: TASR

List, v ktorom Sociálna poisťovňa (SP) oznamuje samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) vznik, pokračovanie poistenia a výšku poistného, alebo naopak zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia, dostali v júli aj tie SZČO, ktoré majú sociálne poistenie prerušené alebo majú vylúčenú povinnosť platiť poistné. Upozorňuje na to Jana Hrabková z odboru komunikácie s verejnosťou SP.

Napriek tomu, že tieto osoby v súčasnosti nie sú povinné poistné platiť, oznámenie im poisťovňa zaslala, aby po ukončení prerušenia alebo vylúčenia vedeli, v akej výške ho budú platiť v budúcnosti. Poistné začnú platiť odo dňa nasledujúceho po ukončení prerušenia alebo vylúčenia.

„Ostatným SZČO pripomíname, že poistné vo výške uvedenej v oznámení sú povinné zaplatiť do 8. augusta,“ doplnila Hrabková.

Dodala, že SZČO sú povinné podľa konkrétneho dôvodu prerušenia buď v lehote do tridsať dní alebo do osem dní oznámiť SP aj skončenie prerušenia poistenia prostredníctvom Registračného listu FO – zánik prerušenia.

Toto sú povinné urobiť aj v prípade, ak im na základe daňového priznania za rok 2016 zaniklo povinné poistenie. SZČO, ktoré mali vylúčenú povinnosť platiť poistné a povinné poistenie im zaniklo, neoznamujú poisťovni nič.

Môže vás zaujímať

Slovenské domácnosti by mohli mať od budúceho roka lacnejšiu elektrinu