Jednou vetou

Zlepšenie systému kontrol sociálnych služieb rieši novela zákona

Ilustračné foto

foto: TASR

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) sa s verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou dohodli na bližšej špecifikácii ustanovenia v zákone o sociálnych službách, ktorý upravuje kompetencie kontroly.

Potvrdil hovorca MPSVaR Michal Stuška, ktorý reagoval na informácie, ktoré zazneli pri štvrtkovej prezentácii prieskumu, zameraného na úroveň kontroly v zariadeniach sociálnych služieb pre seniorov.

Patakyová: Kontrol v zariadeniach pre seniorov je málo,často sú len „papierové“

„Práve i na základe zistení prieskumu, ktorý realizoval úrad verejnej ochrankyne práv, dochádza k úprave spresňujúcej rozsah kontroly zo strany obce i vyššieho územného celku. Táto úprava je zapracovaná už v novele, ktorá smeruje do 2. čítania v Národnej rade SR,“ uviedol Stuška.

Samotné ministerstvo má od septembra 2019 okrem výkonu dohľadu vykonávať pripravované systémové hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.

„Bude teda hodnotiť napríklad dodržiavanie ľudských práv s akcentom na prijímateľov sociálnej služby, priestorové podmienky zariadení, ale aj odborné vzdelávanie zamestnancov a podobne,“ vysvetlil hovorca.

Poukázal tiež na to, že minister Richter požiadal ešte minulé leto predsedov VÚC o zintenzívnenie kontrolných činností i personálne posilnenie odborov výkonu kontroly v zariadeniach sociálnych služieb na území jednotlivých krajov. „Samotné ministerstvo v priebehu roka 2018 zdvojnásobilo kapacity dohľadu a kontroly,“ dodal Stuška.

Zadefinujú sa podmienky výchovy dieťaťa pre dôchodkový vek

Podľa ministerstva je pri kontrole dodržiavania ľudských práv v rámci poskytovania sociálnych služieb naďalej veľmi dôležitá kontrolná činnosť samotných zriaďovateľov, ktorí majú efektívne možnosti zistiť pochybenia a primerane na ne reagovať. Rovnako je nezastupiteľná úloha samosprávnych krajov, ktoré ako jediný registračný orgán majú kontrolnú pôsobnosť vo vzťahu ku všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, a to všetkých druhov sociálnych služieb i typov zariadení na to určených.

Verejná ochrankyňa práv na štvrtkovej tlačovej konferencii poukázala na to, že počet kontrol poskytovania sociálnych služieb je vzhľadom na počet zariadení neprimerane nízky. Vychádzala pritom zo zistení prieskumu zameraného na úroveň kontroly dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb so zameraním na seniorov, ktorý jej úrad vykonal v rokoch 2017 a 2018.

Okrem nízkej frekvencie kontrolnej činnosti je podľa zistení problémom i kompetenčná nejednoznačnosť pri stanovení právomoci kontrolných orgánov, ktorými môžu byť viaceré inštitúcie. Problémom je tiež samotný charakter kontrol.

Premiér: Hoci by to znamenalo aj deficit, za sociálne opatrenia sa postavím

„Často sú len administratívne, zameriavajú sa najmä na písomné podklady a spisy a nereflektujú reálny stav a kvalitu poskytovania sociálnych služieb,“ zdôraznila Patakyová.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie