Jednou vetou

ZMOS prichádza s kompletnou lokálnou hospodárskou politikou

Michal Kaliňák

Foto: TASR

Aspekty, ktoré vstupujú do tvorby lokálnej hospodárskej politiky a vplyv tejto stratégie na rozvoj miestnej ekonomiky, ozrejmuje nový odborný dokument Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

„Analytická štúdia sa venuje vymedzeniu a charakteristike lokálneho ekonomického trhu a pôsobnosti miest a obcí na ňom prostredníctvom zabezpečovania verejnoprospešných činností,“ vysvetľuje hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Témou materiálu je tiež potenciál medziobecnej spolupráce pri zvyšovaní efektivity, kvality a rozsahu verejných služieb zabezpečovaných na území viacerých samospráv. Dokument sa venuje i možnosti riadenia zmien na úrovni regiónov prostredníctvom činnosti miestnych akčných skupín a prípravou územia na modernizáciu v rámci tzv. agendy smart a koncepcie smart regiónov.

„Špeciálnu časť analytickej štúdie tvoria významné aspekty verejného obstarávania, kde sú k dispozícii nielen teoretické vstupy do problematiky, ale aj vzorové metodiky na využitie rôznych foriem verejného obstarávania, vrátane konkrétneho prínosu vyplývajúceho z využitia týchto metód,“ dodal hovorca ZMOS, pripomínajúc, že lokálna hospodárska politika pôsobí na tvorbu pracovných miest v rámci miestnej ekonomiky, zhodnocovanie a zveľaďovanie verejného majetku. „Preto analytická štúdia ponúka čitateľom, sociálnym partnerom, voleným aj odborným predstaviteľom samospráv teoretické zázemie a inšpiráciu pre ďalšie rozhodovanie,“ dodal.

Autorské dielo bolo vypracované v rámci aktivity budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Je verejne prístupné na webovej stránke ZMOS.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie