ZMOS prichádza s kompletnou lokálnou hospodárskou politikou

Michal Kaliňák

Foto: TASR

Aspekty, ktoré vstupujú do tvorby lokálnej hospodárskej politiky a vplyv tejto stratégie na rozvoj miestnej ekonomiky, ozrejmuje nový odborný dokument Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

„Analytická štúdia sa venuje vymedzeniu a charakteristike lokálneho ekonomického trhu a pôsobnosti miest a obcí na ňom prostredníctvom zabezpečovania verejnoprospešných činností,“ vysvetľuje hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Témou materiálu je tiež potenciál medziobecnej spolupráce pri zvyšovaní efektivity, kvality a rozsahu verejných služieb zabezpečovaných na území viacerých samospráv. Dokument sa venuje i možnosti riadenia zmien na úrovni regiónov prostredníctvom činnosti miestnych akčných skupín a prípravou územia na modernizáciu v rámci tzv. agendy smart a koncepcie smart regiónov.

„Špeciálnu časť analytickej štúdie tvoria významné aspekty verejného obstarávania, kde sú k dispozícii nielen teoretické vstupy do problematiky, ale aj vzorové metodiky na využitie rôznych foriem verejného obstarávania, vrátane konkrétneho prínosu vyplývajúceho z využitia týchto metód,“ dodal hovorca ZMOS, pripomínajúc, že lokálna hospodárska politika pôsobí na tvorbu pracovných miest v rámci miestnej ekonomiky, zhodnocovanie a zveľaďovanie verejného majetku. „Preto analytická štúdia ponúka čitateľom, sociálnym partnerom, voleným aj odborným predstaviteľom samospráv teoretické zázemie a inšpiráciu pre ďalšie rozhodovanie,“ dodal.

Autorské dielo bolo vypracované v rámci aktivity budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. Je verejne prístupné na webovej stránke ZMOS.

Môže vás zaujímať

Valné zhromaždenie vodárni schválilo úver na opravu infraštruktúry