ZMOS: Vyzvali sme poslancov nepodporiť novelu o pozemných komunikáciách

Michal Kaliňák

Foto: TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) počas prerokovania návrhu novely zákona o pozemných komunikáciách v parlamente začiatkom tohto roka vyzývalo poslancov, aby nepodporili túto zmenu a argumentovalo relevantnými dôvodmi. V reakcii na vyjadrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR o povinnosti samosprávy zabezpečovať celoplošnú zimnú údržbu to v utorok uviedol hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Pripomenul, že parlament novelu zákona, ktorým sa okrem iného vypúšťa povinnosť vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľností, odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

Zimnú údržbu v Košiciach aktuálne zabezpečujú mechanizmy aj ruční zametači

„Uvedená povinnosť sa navrhovanou novelou zákona prenáša na správcov miestnych komunikácií, na mestá a obce, vrátane zodpovednosti za škody,“ uviedol. Zároveň upozornil, že samosprávam sa odníma možnosť Všeobecne záväzným nariadením upraviť rozsah povinností, ktoré sa týkajú odstraňovania závad v schodnosti chodníkov, s prihliadnutím na miestne pomery.

„ZMOS zdôraznil, že navrhovaná zmena má zásadný negatívny finančný dopad na samosprávy, pričom predkladateľ neuviedol žiadne vplyvy na rozpočty samospráv,“ pripomenul hovorca združenia s tým, že je to v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Bratislava vstúpi do nového roka v rozpočtovom provizóriu

Predkladateľ podľa ZMOS si nielen nesplnil uvedenú zákonnú povinnosť, ale nevzal do úvahy, že samosprávy nie sú finančne, technicky ani personálne vybavené na zabezpečenie údržby ďalšieho počtu kilometrov komunikácií.

„Napokon súčasná situácia iba potvrdzuje obavy, ktoré sme prezentovali pred prijatím novely, v čase, kedy bolo ešte možné predchádzať súčasným komplikáciám,“ pokračuje hovorca združenia samospráv. Prax v prvých dňoch tohtoročnej zimy preukázala, že je namieste prehodnotiť uvedenú zmenu zákona a hľadať iné riešenie prijateľné pre všetky dotknuté strany, uzatvára svoje vyjadrenie ZMOS.

Môže vás zaujímať

Krok OPEC+ zvýšil ceny ropy o vyše 1 %, cena Brentu prekročila 64 USD/barel