Jednou vetou

Zo 154 plánovaných aktivít na integráciu Rómov sa v roku 2018 plnilo 85

Ilustračné foto

foto: TASR

Zo 154 aktivít a opatrení, ktoré mali byť v roku 2018 realizované v rámci integrácie Rómov, bolo 85 splnených, respektíve sa priebežne plnilo, vo fáze prípravy bolo 54 opatrení a 15 aktivít sa neplnilo. Vyplýva to z monitorovacej správy plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, ktorú na utorňajšom výjazdovom rokovaní v Stropkove vzala vláda na vedomie.

Šéf ÚVO školil rómskych školákov, ako pristupovať k verejným peniazom

Dokument predložený ministerkou vnútra SR Denisou Sakovou (Smer-SD) monitoruje plnenie opatrení a aktivít akčných plánov stratégie za rok 2018 v oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravie, finančné začlenenie, nediskriminácia a prístupy smerom k väčšinovej spoločnosti.

„Objem čerpaných finančných zdrojov na plnenie opatrení v spomínaných oblastiach v roku 2018 predstavoval sumu 118.027.101,53 eura, pričom ide o peniaze zo štátneho rozpočtu i prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF),“ ozrejmila Saková.

Celková alokácia v rámci jednotlivých rezortov zodpovedných za plnenie aktivít a opatrení predstavovala na rok 2018 sumu 149.056.449,03 eura. Viac ako polovica čerpaných prostriedkov (75 miliónov eur) smerovala do oblasti podpory zamestnanosti, viac ako 30 miliónov eur podporilo aktivity v oblasti vzdelávania.

Dokument spomína aj prostriedky, ktoré v súvislosti s finančným zabezpečením plnenia stratégie poskytol rezort vnútra prostredníctvom svojich dotácií.

Mihók: SOPK chce od jesene debatovať s politickými stranami o ekonomike SR

Pomohli realizovať aktivity v siedmich tematických oblastiach, okrem iného pri zabezpečovaní technickej vybavenosti v osídleniach, podpore vzdelávania a výchovy, podpore zamestnateľnosti a umiestňovania na trh práce či vyrovnania vlastníckych vzťahov k obydliam a pozemkom. „Podporených bolo celkovo 43 projektov v celkovej výške dotácií 300.519 eur,“ spresnila Saková.

Dodala, že okrem výzvy na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity bolo osobitným postupom podporených deväť projektov v celkovej hodnote 95.000 eur.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie