Jednou vetou

Zo 4609 kontrol potravín bolo v júni zistených 269 kontrol s nedostatkom

Ilustračné foto

foto: pixabay

Inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR vykonali v období od 1. do 30. júna tohto roku 4609 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Z uvedeného počtu bolo 269 kontrol s nedostatkom, celkovo bolo zistených 910 nedostatkov. Informovala o tom ŠVPS SR.

„Prekontrolovaných bolo 1766 právnych subjektov a 2624 prevádzok. Z celkového počtu kontrol 4609 bolo najviac úradných kontrol v mesiaci jún vykonaných v malých predajniach 1161 (25,2 %), potom v stredných predajniach 1012 (21,9 %) a u výrobcov a v baliarňach 951 kontrol (20,6 %),“ spresnili veterinári.

Podľa ŠVPS bolo v júni uložených 306 blokových pokút v celkovej výške 5125 eur. Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol, sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách.

Europoslanci predstavili svoje ciele na najbližších päť rokov

V správnom konaní bolo uložených 16 opatrení. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 89 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo výške 130.600 eur. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 1467,40 eur, najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 22.000 eur.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie