Jednou vetou

Zoznam najmenej rozvinutých okresov sa rozrástol. Ktorý okres doň pridali?

Levoča, foto: krasneslovensko.eu
Zoznam najmenej rozvinutých okresov Slovenska, na ktorých podporu ešte v roku 2015 vláda prijala zákon, sa rozšíril aj o Levoču. V pôvodnom zozname bolo 15 okresov, v poslednom štvrťroku doň okrem Levoče pribudla aj Snina. Zápis do tohto zoznamu podľa prednostky Okresného úradu (OÚ) v Levoči Adely Kočišovej nie je lichotivý, vychádza však z porovnania miery nezamestnanosti v danom okrese a priemeru na Slovensku za deväť mesiacov posledného roka.

„Ak je miera nezamestnanosti v okrese 1,5 násobne vyššia ako priemer Slovenska, okres sa zapisuje k tým, čo sa zamestnanosti týka, najmenej rozvinutým,“ vysvetlila Kočišová s tým, že cieľom procesu je vytvoriť podmienky pre naštartovanie ekonomiky a súčasne pre vytvorenie nových pracovných miest. Zo zákona vyplýva takýmto okresom možnosť získania regionálneho príspevku, ktorý má slúžiť na zníženie miery nezamestnanosti. Okresom však zo zápisu vzniká i povinnosť vypracovať akčný plán, ktorého plnením by sa nezamestnanosť na jeho území mala znižovať.

„Vypracujeme akčný plán hospodárskeho rozvoja, ktorý bude obsahovať víziu na hospodársky rozvoj na obdobie päť rokov v okrese Levoča,“ upozornila Kočišová. Vedenie levočského OÚ má podľa zákona šesť mesiacov na predstavenie jeho vízií na zníženie nezamestnanosti v 33 obciach. Cieľom akčného plánu bude tvorba udržateľných pracovných miest a podpora hospodárskeho rastu v okrese Levoča. „Spolupracovať na ňom budú kľúčoví aktéri, teda zástupcovia miest a obcí, úradu práce sociálnych vecí a rodiny, súkromného sektora, škôl a občianskeho sektora,“ dodáva prednostka.

Prečítajte si tiež: K najmenej rozvinutým okresom sa pridali aj Levoča a Snina

Levočský okres bol do zoznamu najmenej rozvinutých okresov zapísaný ešte koncom apríla a najbližší polrok by malo jeho vedenie spoločne pracovať na zlepšení nepriaznivého stavu zamestnanosti. Vznikne preto výbor pre rozvoj okresu Levoča, členmi ktorého budú práve zástupcovia už spomenutých subjektov. „Výbor bude koordinačným orgánom pre prípravu a implementáciu akčného plánu rozvoja levočského okresu. Na jeho úrovni bude zabezpečovať spoluprácu medzi podnikateľmi, verejným sektorom a mimovládnymi organizáciami,“ doplnila Kočišová.

V najbližších dňoch zároveň OÚ v Levoči vypracuje analýzu nepriaznivého stavu, ktorá by mala ukázať dôvody zaostávania. Na základe jej výsledkov sa neskôr sformuje i akčný plán na zníženie miery nezamestnanosti. „Jeho schválenie je podmienkou získania zvýhodnenej pomoci od štátu. Medzi formy finančnej podpory pre opatrenia v akčnom pláne, okrem možnosti čerpania štrukturálnych a investičných fondov, patrí i regionálny príspevok, ktorý je poskytovaný z rozpočtovej kapitoly úradu vlády,“ pokračuje prednostka. Oprávnenosť ho získať budú mať tie subjekty, ktoré predložia svoje rozvojové programy za podmienky vytvorenia nových pracovných miest. „Tie je možné orientovať do oblastí priemyslu, stavebníctva, poľnohospodárstva, vodohospodárstva, školstva, služieb a iných odvetví s podmienkou využitia pracovnej sily z nášho okresu. Tlačivo na podanie projektového zámeru bude spolu so všetkými dôležitými informáciami v najbližších dňoch zverejnené na našej stránke,“ uzatvára Kočišová.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie