Jednou vetou

Zrušiť doplatky za lieky pre ohrozené skupiny je veľmi odvážny krok

Ilustračné foto

Foto: pixabay

Úplné odpustenie doplatkov za lieky môže podľa asociácie nielen prehĺbiť problém s nedostatkom financií v sektore, ale môže viesť aj k nadspotrebe či plytvaniu liekmi.

Zrušiť doplatky za lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do šiestich rokov veku a dôchodcov je veľmi odvážny krok. Pre agentúru SITA to uviedla prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.

Úplné odpustenie doplatkov za lieky, ku ktorému sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení, môže podľa nej nielen prehĺbiť problém s nedostatkom financií v sektore, ale môže viesť aj k nadspotrebe či plytvaniu liekmi.

„Malo by však ísť o tie najlacnejšie lieky v danej kategórii, čo mnohých pacientov možno sklame, pretože tá možnosť tu bola v súčasnosti,“ konštatovala. Verí však, že ministerstvo zdravotníctva a vláda sa budú venovať analýze a podpore slabších sociálnych skupín pacientov tak, aby mali garanciu dostupnosti zdravotnej starostlivosti a liečby.

Programové vyhlásenie vlády hodnotí asociácia vo veľkej miere pozitívne. Vláda sa v ňom okrem iného zaviazala odpolitizovať financovanie zdravotníctva a zabezpečiť výrazný nárast celkových výdavkov s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v Európskej únii (EÚ). Zároveň chce zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť financovania zdravotníctva, odstrániť korupciu na všetkých úrovniach. „Iba vo finančne stabilnom prostredí je možné napĺňať všetky ciele, realizovať zmeny, či už v prospech pacientov, alebo zdravotníkov,“ uviedla prezidentka AOPP.

Vláda chce tiež presadiť, aby zdravotné poisťovne museli pacientom s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie klinickým onkológom. Inak budú poisťovne povinné uhradiť operáciu v ľubovoľnej krajine EÚ.

Zo strany pacientov je podľa Lévyovej tento krok vítaný. „Otázne však je, či nemocnice majú kapacity na to, aby operačný výkon v danom termíne zrealizovali a či je vždy medicínsky indikovaný v stanovenom termíne“ dodala.

Za najväčšie prekvapenie považuje Lévyová reformu dlhodobej starostlivosti. „Uceleného riešenia v oblasti poskytovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku sa dožadujeme už roky. V minulosti sme viedli viacero diskusií s rezortmi práce, sociálnych vecí a rodiny a zdravotníctva, neraz situácia naznačovala, že konečne dôjde k prijatiu samostatného zákona. Nedočkali sme sa,“ konštatovala.

Prezidentka asociácie verí, že vláda si pri príprave reformy dlhodobej starostlivosti osvojí Stratégiu dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Tento materiál vypracovala Pracovná skupina za AOPP pod záštitou ministerstva zdravotníctva a v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. „Reforma tak bude odzrkadľovať skutočné potreby odkázaných, dlhodobo chorých, aj ľudí, ktorí sa o nich starajú,“ uzavrela.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie