Jednou vetou

Zväz spracovateľov dreva považuje cenovú politiku Lesov SR za adekvátnu

Ilustračný obrázok: Lesy SR
Štátny podnik Lesy SR má podľa Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR cenovú politiku nastavenú adekvátne. Uviedol to zväz v piatkovom vyhlásení s tým, že podľa skúseností drevospracujúcich firiem sa Lesy SR prispôsobujú trhovým cenám.

 „Vzhľadom na ročný objem predaja drevnej suroviny a s prihliadnutím na okolité európske a domáce trhy, ako aj na pretrvávajúci vplyv spracovania podkôrnikovej kalamity majú Lesy SR podľa názoru ZSD SR cenovú politiku nastavenú adekvátne,“ skonštatoval generálny sekretár zväzu Peter Zemaník. Ceny sú podľa ZSD v súčasnosti vyššie, ako si žiada aktuálny stav a aké sú u porovnateľných subjektov, z dôvodu, že zotrvačnosť takého veľkého subjektu je vyššia než reakčná schopnosť súkromných vlastníkov.

Európski ekologickí politici navrhujú zriadiť plaformu Politika pre budúcnosť

Zväz zároveň ocenil snahu súčasného vedenia Lesov SR o čo najlepšie nastavenie optimálnych podmienok, a tým aj cien pre svojich odberateľov. ZSD sa podľa Zemaníka dlhodobo usiluje o nastolenie transparentných a korektných vzťahov so strategickým partnerom, ktorým sú práve Lesy SR. „Po rokoch vyjednávania a konštruktívnych rokovaní sme sa dopracovali k fungujúcemu mechanizmu komunikácie o spolupráci i o cenotvorbe,“ priblížil.

Zväz podľa neho aktívne rokuje o cenách guľatiny s Lesmi SR tak, aby bol dosiahnutý kompromis únosný z ekonomického hľadiska pre všetky zainteresované strany. Zemaník súčasne dodal, že vďaka ústretovosti štátneho podniku dosiahli členské spoločnosti ZSD strednodobé zmluvy na odber guľatiny, čo pre ne znamená vysokú mieru stability.

Môže vás zaujímať

AGRO: Situácia v agrosektore je vážna a ministerstvo ju nerieši, agropotravinári preto žiadajú premiéra o stretnutie