Jednou vetou

Umelci sa môžu uchádzať o budúcoročnú výstavu v bratislavskom Dome umenia

Záujemcovia o budúcoročnú prezentáciu výtvarnej tvorby v Dome umenia v centre Bratislavy môžu predkladať svoje výstavné projekty. Otvorenú výzvu na to vyhlásil Dom umenia. Tá sa týka iba druhého poschodia, na prvom naďalej organizuje svoje výstavy Kunsthalle Bratislava (KHB). Prihlášky treba zaslať najneskôr do 14. septembra.

„Druhé poschodie spadá pod Kunsthalle, ale oddelilo sa programovo. Je možné zo širšej verejnosti výtvarníkov, kurátorov, teoretikov umenia sa oň uchádzať prostredníctvom vypísaného open kola. A teda realizovať tam vlastne svoje výstavy mimo dramaturgie Kunsthalle,“ uviedla pre TASR Nina Vrbanová poverená vedením KHB.

Otvorená platforma pre široké spektrum projektov

Veľký priestor Domu umenia je teda otvorenou platformou pre široké spektrum výstavných projektov. Plocha s rozsahom viac ako 530 štvorcových metrov však nemusí byť využitá len jednou výstavou.

Ak má žiadateľ záujem iba o časť priestoru, musí sa skoordinovať už pri predkladaní s partnerom, ktorý využije zvyšnú časť, čiže dva menšie projekty musia byť predložené na rovnaký termín.

Predpokladaná dĺžka trvania jednej výstavy je štyri až šesť týždňov. Žiadosti bude posudzovať odborná komisia zložená zo zástupcov KHB, Slovenskej národnej galérie, Národného osvetového centra, ministerstva kultúry a z externého prostredia. Komisia uprednostní profesionálne kvalitne pripravené kurátorské projekty pre celé poschodie Domu umenia.

Prihlasovací formulár s pôdorysom výstavného priestoru je k dispozícii na webovej stránke Domu umenia v sekcii Výzvy: http://www.domumeniabratislava.sk/khb/vyzva-na-predkladanie-vy stavnych-projektov-pre-rok-2018? Projekty treba poslať na emailovú adresu info@domumeniabratislava.sk alebo poštou: Dom umenia, Námestie SNP 12, P.O.BOX 107, 810 00 Bratislava.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte