Jednou vetou

Dnešný deň patri priateľstvu

Ilustračné foto

Pixabay.com

Povzbudzovaním a obhajovaním ducha ľudskej solidarity sa treba spoločne postaviť zoči-voči takým rozsiahlym problémom na svete, akými sú chudoba, násilie, porušovanie ľudských práv či rôzne krízy. Pri príležitosti Medzinárodného dňa priateľstva, ktorý pripadá na 30. júla, na to upozornila Organizácia Spojených národov (OSN).

Podpora ducha ľudskej solidarity môže na svetovej úrovni nadobudnúť viaceré formy: od medzinárodnej pomoci až po politickú mobilizáciu. Postoj voči krízam v podaní jednotlivca môže mať formu jednoduchého a trvalého priateľstva, konštatuje OSN.

Sily rozdelenia, ktoré sa usilujú aktívne podkopávať mier, bezpečnosť a spoločenský súlad, nezavážia oproti jednoduchému, avšak silnému činu: podaniu ruky svojmu okoliu. A nezavážia, ak ruku podáme tým, čo bežne stoja mimo nášho zvyčajného okruhu ľudí. Tieto zväzky dôvery utkajú bezpečnú sieť, ktorá nás všetkých ochráni, uviedla OSN.

Myšlienka priateľstva medzi národmi, krajinami, kultúrami i jednotlivcami má ľudí inšpirovať k úsiliu o mier a budovaniu mostov medzi spoločenstvami. S týmto zámerom Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) 27. apríla 2011 vyhlásilo 30. júl za Medzinárodný deň priateľstva.

Medzinárodný deň tigrov upozorňuje na nízky stav ich populácie na svete

VZ OSN v rezolúcii A/65/275 položilo dôraz na to, aby sa mladí ľudia – budúci poprední predstavitelia svojich krajín – zúčastňovali na aktivitách medzi komunitami,  naučili sa lepšie chápať rôzne kultúry, podporovali porozumenie medzi národmi a rešpektovali rozmanitosť.

Kultúra mieru a nenásilia sa má vštepovať deťom vo výchove. Ak sa deti naučia žiť spolu v harmónii, prispeje to k posilneniu mieru a medzinárodnej spolupráci, zdôraznilo VZ OSN.

OSN vyzvala vlády, medzinárodné organizácie i združenia občianskej spoločnosti, aby pri príležitosti 30. júla organizovali rôzne podujatia, aktivity a iniciatívy. Majú nimi podporovať medzinárodné spoločenstvo v jeho úsilí o posilnenie dialógu medzi civilizáciami, o solidaritu, o vzájomné porozumenie a zmierenie.

Môže vás zaujímať

Instagram cenzuroval Madonnu za šírenie dezinformácií