Jednou vetou

ERGA bojuje proti dezinformáciám

Ilustračné foto

foto: Pixabay

Ochrana demokracie pred dezinformáciami, ich šírením a negatívnym dopadom je jednou z aktuálnych celosvetových výziev v mediálnej oblasti. ERGA, skupina európskych regulátorov v oblasti audiovizuálnych médií, je tiež aktívne zapojená do boja proti dezinformáciám. Preto bola táto téma jednou z kľúčových, ktorej sa venovali jej vrcholní predstavitelia na plenárnom zasadnutí koncom minulého týždňa v Bratislave. Informovala hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ivana Furjelová.

Počas volieb do Európskeho parlamentu ERGA vykonávala monitorovaciu činnosť zameranú na dezinformácie na platformách Facebook, Google a Twitter v 16 krajinách EÚ vrátane Slovenska. Diskusia na plenárnom zasadnutí sa sústredila na závery, ktoré poukázali na viaceré limitácie v prístupe platforiem počas volieb. Výsledkom monitorovania a následnej diskusie regulačných orgánov bolo prijatie vyhlásenia ERGA, ktoré poukazuje na to, že platformy dosiahli určitý pokrok, ale zároveň upozorňuje aj na pretrvávajúce nedostatky.

Slovenské nemocnice majú záujem o lekárov z tretích krajín

Najväčším je podľa Furjelovej nedostatočný prístup k adekvátnym a podrobným údajom potrebným na komplexné monitorovanie. „Výsledky takisto ukazujú problémy súvisiace so zložitým užívateľským prístupom k archívom politickej reklamy, ktoré sa prevádzkovatelia platforiem zaviazali zriadiť, a prípady, kedy politická reklama nebola zreteľne označená,“ poznamenala Furjelová. Výsledky činnosti sú aj v monitorovacej správe ERGA, ktorá bola prijatá. Poskytuje prehľad zistení prevažne z oblasti politickej reklamy a reklamy na spoločensky významné témy, ktoré pri monitorovaní zistili národné regulačné orgány.

Predstavitelia regulačných orgánov sa na zasadnutí v Bratislave dohodli aj na reforme fungovania ERGA.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte