Jednou vetou

Každý šiesty senior na svete je podľa OSN obeťou zlého zaobchádzania

Ilustračné foto

pixabay

S narastajúcim počtom ľudí vyššieho veku hrozí, že počet zneužívania a zlého zaobchádzania s nimi bude v priebehu nasledujúceho desaťročia ešte narastať. Uviedla to OSN pri príležitosti Svetového dňa proti týraniu a zneužívaniu seniorov, ktorý pripadá na 15. júna.

Približne každý šiesty vekovo starší človek sa počas uplynulého roku stal obeťou zlého zaobchádzania, pričom podľa OSN hrozí, že táto proporcia sa v dôsledku rýchleho starnutia populácie v mnohých krajinách sveta ešte zhorší.

V domovoch dôchodcov a zariadeniach poskytujúcich dlhodobé služby sa najmenej dvaja z troch členov personálu priznali, že počas uplynulého roku sa dopustili zlého zaobchádzania voči seniorom. Zlé zaobchádzanie so seniormi môže u nich vyvolať závažné fyzické traumy a mať dlhotrvajúce psychologické následky.

Počet ľudí nad 60 rokov vo svete sa minimálne zdvojnásobí, keď z 900 miliónov seniorov v roku 2015 ich bude v roku 2050 okolo dvoch miliárd, informovala OSN, pričom jej údaj sú z júna 2018.

Polícia pripravila novú kampaň pre seniorov v rámci prevencie pred podvodmi

Pojem zlé zaobchádzanie voči ľuďom vyššieho veku OSN definovala ako jednorazový alebo opakovaný čin, prípadne nevykonanie potrebnej činnosti, čo spôsobuje fyzické zranenia alebo psychickú úzkosť a skľúčenosť osoby, ktorá sa stala obeťou. Zlé zaobchádzanie, týranie starších osôb má rôzne formy, medzi nimi aj:
— finančné zneužívanie seniora;
— fyzické, psychologické či pohlavné násilie;
— opustenie či zanedbanie vekovo staršieho človeka;
— nedostatok úcty.
Ako ďalej OSN dodala, tieto formy môžu variovať podľa regiónov, tradícií a kultúr. Napríklad typické najbežnejšie prípady zlého zaobchádzania so seniormi či ich zneužívania v krajinách s vysokým príjmom sú:
— finančné zneužívanie (postihuje 1,0-9,2 percenta seniorov);
— psychologické násilie (postihuje 0,7-6,3 percenta);
— zanedbávanie (0,2-5,5 percenta);
— fyzické násilie (0,2-4,9 percenta);
— pohlavné zneužívanie (0,04-0,82 percenta seniorov).
Tento spoločenský problém, keďže sa považuje za vec súkromného života, často absentoval vo verejnej diskusii. Naďalej zostáva málo známou alebo úplne neznámou a celkovo podceňovanou témou. Zlé zaobchádzanie a týranie seniorov však predstavuje problém spoločnosti a verejného zdravotníctva, ktorý sa týka všetkých, zdôraznila OSN.

Svetový zdravotnícka organizácia (WHO) konštatovala, že týraniu a zlému zaobchádzaniu so seniormi je možné predchádzať a každý jedinec má v tom zohrať svoju úlohu. Medzinárodný deň proti týraniu a zneužívaniu seniorov, pripadajúci na 15. júna, sa prvýkrát pripomínal v roku 2012. Valné zhromaždenie OSN ho vyhlásilo v rezolúcii A/RES/66/127 schválenej 19. decembra 2011.

Odborníci poradia seniorom, ako sa nedať zneužiť

Rezolúcia sa odvoláva popri ďalších dokumentoch najmä na Druhé svetové zhromaždenie o starnutí, ktoré sa konalo v dňoch 8.-12. apríla 2002 v Madride. Účastníci svetového zhromaždenia v hlavnom meste Španielska schválili Madridský medzinárodný akčný plán o starnutí (Medzinárodný akčný plán o starnutí, Madrid, 2002).

Na madridskom svetovom zhromaždení Slovensko zastupoval vtedajší minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši.

V kalendári dní je seniorom vyhradený aj 1. október – Medzinárodný deň starších osôb. Vyhlásilo ho Valné zhromaždenie OSN v rezolúcii 45/106 dňa 14. decembra 1990. V roku 1991 VZ OSN v rezolúcii 46/91 schválilo Princípy OSN k starším ľuďom.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte