Jednou vetou

KORONAVÍRUS: Pomoc pre novodobých hrdinov, ale aj najzraniteľnejších

Keďže podstatnou časťou ochrany pred ochorením je prevencia a v nej zásadnú rolu zohráva silný imunitný systém, rozhodol sa farmaceutický koncert Glax-oSmithKline (GSK) darovať balíčky vitamínov Centrum

autorská koláž hlavne.sk, Foto: GlaxoSmithKline (GSK)

Spoločnosť GSK predstavila v pondelok na online tlačovej konferencii nový projekt, ktorým pomáha na Slovensku a v Česku chrániť tých, ktorí to v súčasnosti najviac potrebujú. Desaťtisícom seniorov a dobrovoľníkov, ktorí sa o nich starajú, daruje balíčky vitamínov Centrum na posilnenie imunity.

Koronavírus zmenil život, ako ho poznáme. Podľa dát z mnohých krajín sú ľudia nad 60 rokov skupinou obyvateľov, ktorú nové ochorenie Covid – 19 ohrozuje naj-viac.

Keďže podstatnou časťou ochrany pred ochorením je prevencia a v nej zásadnú rolu zohráva silný imunitný systém, rozhodol sa farmaceutický koncert GlaxoSmithKline (GSK) darovať balíčky vitamínov Centrum, ktoré sú určené priamo pre seniorov.

Túto aktivitu predstavila spoločnosť na online tlačovej konferencii, ktorej sa na diaľ-ku zúčastnili okrem zástupcov GSK aj všetky zapojené organizácie a lekár a odborník na vitamíny, MUDr. Jiří Slíva z Ústavu farmakologie 3. LF UK v Prahe.

MUDr. Jiří Slíva z Ústavu farmakologie 3. LF UK v Prahe | Foto: GlaxoSmithKline (GSK)

Prevencia na prvom mieste

Zloženie týchto vitamínových doplnkov je špeciálne vyvážené tak, aby spĺňalo výživové potreby seniorov a poskytovalo im dôležitú podporu v podobe vitamínov, minerálov a stopových prvkov. „Nielen v súvislosti s pandémiou sa často hovorí o podpore imunity, najmä u chronicky chorých osôb a u seniorov. Zložky imunity možno ne-pochybne podporiť radom doplnkov stravy. Minerály a vitamíny v našom tele zastávajú celú plejádu fyziologických úloh, a ich význam je tak pre naše zdravie neoddiskutovateľný,“ približuje MUDr. Jiří Slíva.

„Vieme, aká dôležitá je prevencia pre zdravotný stav každého z nás. Práve starší spoluobčania spadajú do najohrozenejšej skupiny a my im chceme touto formou pomôcť a urobiť radosť,” hovorí Richard Rehák, brand manager spoločnosti GSK.

Zloženie týchto multivitamínov je špeciálne vyvážené tak, aby spĺňalo výživové potreby seniorov a poskytovalo im dôležitú podporu v podobe vitamínov, minerálov a stopových prvkov. „Hoci so zvyšujúcim sa vekom postupne klesá potreba príjmu energeticky nosných živín v kontexte pozvoľna sa znižujúcej fyzickej aktivity, dopyt po tzv. mikrozložkách, t.j. vitamínoch a mineráloch, zostáva zachovaný alebo sa do-konca zvyšuje,” vysvetľuje potrebu vitamínov a minerálov u seniorov MUDr. Slíva.

“Aspoň pre ilustráciu uveďme napr. vápnik spoločne s vitamínom D. Nie sú dôležité iba pre zdravie kostí, ako sa často traduje. Kým vápnik je nepostrádateľným iónom pre dráždivosť bunkových membrán (asi najviac viditeľné je to na svaloch) či prenos nervového vzruchu, nedostatok vitamínu D je často zisťovaný pri civilizačných cho-robách (napr. cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia a i.). Z pohľadu seniorov je preu-kázaný aj vzťah medzi jeho nedostatkom a vyšším rizikom pádu, a teda aj zlomenín, ktoré môžu byť pre dotyčného osudné,” dopĺňa MUDr. Slíva.

Novodobí hrdinovia

Česko-slovenský projekt okrem seniorov oceňuje aj nasadenie dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli nezištne pomáhať. Vitamíny Centrum preto dostanú okrem seniorov aj dobrovoľníci z partnerských organizácií. “Veľmi oceňujeme prácu všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa každý deň starajú o iných. Chceme im touto cestou poďakovať, že v ťažkých časoch pomáhajú ostatným. Spolu sme silnejší,” hovorí Richard Rehák zo spoločnosti GSK.

„Nielen v súvislosti s aktuálnou pandémiou koronavírusu je často spomínaná podpora našej imunity. Jej zložky možno nepochybne podporiť radom doplnkov stravy,“ vysvetľuje MUDr. Slíva. Preto spoločnosť GSK vybrala šesť organizácií na Slovensku a v Česku a rozdala medzi ne spolu vyše 35-tisíc balíčkov vitamínov Centrum v rôznych variantoch. Dúfame, že pomôžu s posilnením imunity seniorským klientom, ale aj dobrovoľníkom, ktorí sa o nich starajú.

Pomoc pre tisíce seniorov

Partnerom projektu na Slovensku je humanitárna organizácia ADRA Slovensko s viac ako 27 – ročnou históriou. Prostredníctvom jej zapojenia rozdistribuuje viac ako 15 – tisíc balíčkov vitamínov, ktoré pomôžu tisíckam seniorov v domovoch sociálnych služieb po celom Slovensku.

“Skúsenosti posledných dní nám ukázali, akí zraniteľní sú naši seniori v domovoch a aké dôležité je, aby sociálni pracovníci a dobrovoľníci, ktorí im pomáhajú mali všetky potrebné ochranné prostriedky a sami boli úplne fit. Aj preto sme sa rozhodli sústrediť na pomoc týmto smerom. Oceňujeme, že nie sme sami, kto si to uvedomuje a že máme partnerov, ktorí sú ochotní ísť do spolupráce, lebo práve v tomto období vieme, že len spolu to zvládneme,“ hovorí Stanislav Bielik, riaditeľ humanitárnej organizácie ADRA na Slovensku.

Partnerskými organizáciami projektu v Česku sú ADRA Česká republika, Seniorem s radostí, Život 90, Fosa a spoločnosť Rohlík. Spoločne v Česku rozdajú ďalších viac ako 20-tisíc balení vitamínových doplnkov pre seniorov a dobrovoľníkov.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte