Jednou vetou

Modrotlač zapísali do svetového zoznamu UNESCO

Ilustračné foto

TASR

V reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO má Slovensko už šiesty zápis. Stala sa ním modrotlač a jej tradícia, ktorú Slovenská republiky na zápis nominovala v rámci spoločnej kandidatúry s Nemeckom, Rakúskom, ČR a Maďarskom.

aktualizované: 15:04

O zapísaní modrotlače do prestížneho zoznamu rozhodli v stredu členovia Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO počas svojho 13. zasadnutia (26.11.-1.12.), ktoré sa koná v meste Port Louis, metropole ostrovného štátu Maurícius.

UNESCO zaradilo do zoznamu svetového dedičstva kórejské zápasenie

Slovensko zastupujú na rokovaní predseda Rady ministra kultúry na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) Juraj Hamar a Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (SAV).

Modrotlač sa pripája k piatim slovenským prvkom, ktoré boli do svetového zoznamu zapísané v predchádzajúcich rokoch: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2005), Terchovská muzika (2013), Gajdošská kultúra (2015), spoločne s Českou republikou Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016) a Horehronský viachlasný spev (2017).

Vo Vlkolínci sprístupnili Dom UNESCO, otvorený bude celoročne

Na národnej úrovni bola modrotlač do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zapísaná za rok 2015. Spoločnú nomináciu na zápis do celosvetového zoznamu podpísali predstavitelia Slovenska, Česka, Maďarska, Nemecka a Rakúska vo Viedni 20. marca 2017.

Modrotlač je technika farbenia látkového materiálu – indigom na modro farbenú látku zdobenú potláčaním vzorov pomocou takzvanej ‚rezervy‘, čo je zmes zamedzujúca zafarbeniu látky v mieste vzoru. V slovenskej tradícii zohrala modrotlač významnú úlohu v spôsobe dekorovania látok. Na Slovensko sa táto technika dostala z Holandska a Nemecka v priebehu 18. storočia. Najskôr sa udomácnila v meštianskom prostredí. Do ľudového odevu a textilu prenikla v 19. storočí.

Členovia výboru UNESCO označili nomináciu modrotlače za excelentnú

O zápise modrotlače do UNESCO Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva sa rozhodlo bez najmenšieho spochybnenia oprávnenosti nominácie. „Členovia Medzivládneho výboru UNESCO zablahoželali zúčastneným štátom k vypracovaniu excelentnej nominácie,“ uviedol priamo z ostrova Maurícius, kde sa o zápise do prestížneho zoznamu rozhodlo, zástupca SR, predseda Rady ministerky kultúry na ochranu na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar.

„Z nominačného spisu je zrejmé, že doň každý štát prispel vyváženým spôsobom. Spis rovnako preukazuje živú komunikáciu medzi jednotlivými komunitami pri príprave nominácie, ako aj pri celkovej starostlivosti o prvok,“ tlmočil Hamar vyjadrenie členov Medzivládneho výboru Dohovoru na Ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, predstaviteľov 24 krajín sveta.

„Odborne sa na príprave spisu podieľali etnologičky Oľga Danglová a Ľubica Voľanská, obe z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied (SAV) i súčasní nositelia tohto prvku, menovite Martin Trnka z Púchova, Peter Trnka pôsobiaci v Ivanke pri Dunaji a Matej Rabada tvoriaci v Párnici na Orave,“ pripomenul Hamar.

Zasadnutia výboru UNESCO, ktoré sa od pondelka (26. 11.) do soboty (1. 12.) koná v metropole ostrovného štátu Maurícius – meste Port Louis, celkovo zúčastňuje 800 účastníkov zo 125 krajín. Slovensko okrem Juraja Hamara na ňom zastupuje aj etnologička Ľubica Voľanská, ktorá je podpredsedníčkou Rady ministerky kultúry na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte