Najväčší barokový obraz na Slovensku je vystavený vo františkánskom kostole

Zreštaurovaný monumentálny barokový obraz neznámeho autora "Kráľovná anjelov 1730 - 1750", olej na plátne, 500 x 565 centimetrov 12. decembra 2017 v Bratislave

Foto: TASR

Zreštaurovaný monumentálny barokový obraz neznámeho autora Kráľovná anjelov v utorok večer prezentovali v kaplnke sv. Jána Evanjelistu v bratislavskom františkánskom kostole. Olejomaľba na plátne z obdobia rokov 1730-1740 má rozmery 500 krát 565 centimetrov a s plochou 28,25 metra štvorcového je najväčší barokový obraz na Slovensku.

„Toto úžasné dielo sme vrátili Bratislavčanom. Naše mesto je mladé, ale opäť presvedčilo, že má bohatú kultúrnu históriu,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal na slávnostnom prezentovaní obrazu, kde nechýbala hudba, spev ani požehnanie zaveseného diela.

Podľa odborníkov ikonograficky ide o veľmi zriedkavý typ obrazu. Je na ňom malý Ježiško s lukom ako súčasť koncentrovaného mariánskeho obsahu, čo nasvedčuje tomu, že objednávateľom diela aj miestom jeho určenia musel byť kláštor alebo kostol patrocínia Kráľovnej anjelov resp. rehoľa, ktorej mariánska úcta bola podstatnou súčasťou jej spirituality.

Vizualizácia konkrétneho teologického obsahu

Poslaním sakrálnych obrazov tohto druhu je vizualizácia konkrétneho teologického obsahu so všetkými danosťami jeho kanonizovanej podoby, čo uľahčovali umelcom rôzne ikonografické príručky s grafickými predlohami hojne rozšírené najmä v baroku alebo už existujúce umelecké diela. V tomto prípade bolo možné nájsť takmer úplne identické zobrazenie archanjela Rafaela na maľbe Sebastiana Ricciho (1659-1734).

Kompozičná výstavba diela zobrazuje hore tróniaceho Boha Otca s Duchom Svätým. Pod nimi centrálne je anjelskými chórmi uctievaná sv. Bohorodička so Synom Božím. Adorujúce anjelské chóry sú hierarchicky zoradené. Dole vľavo je archanjel Rafael – pomocník v núdzi – zachraňujúci človeka pred pádom, stratou Božej milosti a nástrahami diabla. V strede sa ako strážca nad pustou zemeguľou obtočenou hadom, ktorá je v moci zla pre dedičný hriech (ten symbolizuje jablko), vznáša archanjel Gabriel.

Ježiškov šíp prestrelil hadiu hlavu, čo symbolizuje konečný triumf Božieho Syna nad Satanom a jeho dielom. V oblakoch tróniaca je Matka Božia bez poškvrny Immaculata, ako spolupracovníčka na diele Spásy od vekov Bohom vyvolená čiže Regina Angelorum, Kráľovná anjelov.

Obraz vystavený nemilosti počasia

Vzácny obraz je v zbierkovom fonde Galérie mesta Bratislavy (GMB), kde bol administratívne prevedený (1965) ako majetok Mestského múzea. Nevie sa, odkiaľ bol asi v roku 1943 prinesený do klariského kostola v Bratislave, čo sťažuje prípadné určenie autorstva konkrétneho maliara alebo jeho maliarskej dielne prípadne okruhu.

Vývoj udalostí – koniec vojny a víťazstvo socializmu v Československu – bol pravdepodobne príčinou toho, že kostol ostal opustený. Cez rozbité okná bol obraz minimálne do roku 1960 vystavený pôsobeniu počasia, vlhkosti, prachu, špiny a na jeho hornú časť sadali vtáky, ktoré ho pokryli hrubou vrstvou exkrementov.

Finančnou podporou z Ministerstva kultúry SR prebiehalo reštaurovanie obrazu etapovite v rokoch 2011 až 2017. Zaslúžilo sa o to reštaurátorské oddelenie GMB: Barbara Davidson, Anna Gregová a Zuzana Jakabová. Dielo by nemohlo byť prezentované verejnosti bez ústretovosti a spolupráce Rehole menších bratov františkánov, ktorá prepožičala dôstojné priestory spomínanej kaplnky, kde obraz bude vystavený do 31. decembra 2018. Návštevník tam môže spoznať jeho históriu aj postup reštaurovania.

Môže vás zaujímať

Drotárstvo zapísali do svetového zoznamu UNESCO