Jednou vetou

Národná cena za dizajn 2019 pozná svojich víťazov

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Národná cena za dizajn (NCD) pozná víťazov aktuálneho ročníka. Ceny si v piatok večer prevzali viaceré autorky a autori. Verejnosť si môže výber z prihlásených prác pozrieť na výstave finalistov národnej ceny do 1. decembra.

Súťaž je určená všetkým polohám dizajnu. V kategórii Profesionálny dizajn si hlavnú cenu odniesol autor Marcel Holubec W. Ďalšími ocenenými sú autori Šimon Kožička, Miroslav Melichárek a Bystrík Míček. Tretie miesto v tejto kategórii porota udelila autorke Lenke Sršňovej a spoluautorovi Ondrejovi Jóbovi.

Cenu v kategórii Študentský dizajn získala autorka Mária Fialková z Technickej univerzity v Košiciach. Cenu v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou porota udelila autorovi Igorovi Žáčekovi. Cenu poroty získala autorka Zuzana Zmateková a spoluautor Matej Fandl. Cena za opraviteľný dizajn putovala do rúk autora Pavla Mikuláša. Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu získal František Burian. Cena Slovenského centra dizajnu za mimoriadny prínos vo výskume dizajnu bola udelená Ive Mojžišovej.

Najkrajším jablkom Slovenska je Pinova z Veľkého Bielu

O ocenených prácach rozhodovala medzinárodná porota v zostave Michal Froněk, Petteri Kolinen, Marián Laššák, Mária Hriešik Nepšinská, Jakub Pollág, Bettina Steindl a Klára Šumová. „Porota sa pomerne jednoznačne zhodla na úzkom okruhu nominantov v kategórii profesionálneho dizajnu, naopak, následný výber prvých troch pozícií spomedzi tejto veľmi vyrovnanej skupiny nebol vôbec jednoduchý. Najdlhšie diskusie sprevádzalo posudzovanie študentského dizajnu,“ uviedol kurátor výstavy NCD 2019 Marián Laššák.

„Oceňovanie výsledkov kreativity nie je jednoduché, stretávajú sa s tým kolegovia vo všetkých odboroch kultúry. Dizajn má s výtvarným umením, filmom či hudbou spoločné to, že na vytvorenie výsledného diela je potrebná spolupráca viacerých odborností. Diela majú tvorivú aj technologickú stránku, ale vznikajú aj v istom spoločenskom kontexte alebo kontexte daného odboru,“ komentovala riaditeľka Slovenského centra dizajnu Mária Rišková.

Ocenenie je udeľované Slovenským centrom dizajnu a Ministerstvom kultúry SR. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam zrealizovaným počas rokov 2017 a 2018.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte