Jednou vetou

Noc múzeí a galérií sa v dôsledku pandémie presúva na jeseň

Špecializované múzeá SNM zostávajú uzavreté na dobu neurčitú

zdroj: snm.sk

SNM sa pripojilo k návrhu organizátorov Európskej Noci múzeí a galérií vo Francúzsku, ktorí navrhli náhradný termín podujatia na 14. novembra

Termín kultúrneho podujatia Noc múzeí a galérií sa v dôsledku pandémie presúva na 14. novembra 2020, informuje Slovenské národné múzeum (SNM) na svojej webovej stránke. SNM sa tak pripojilo k návrhu organizátorov Európskej Noci múzeí a galérií vo Francúzsku, ktorí navrhli náhradný termín podujatia na 14. novembra. Pôvodný termín podujatia bol stanovený na sobotu 16. mája.

V týchto dňoch sa do múzea dostanene aspoň takto

SNM presunulo termín na základe rozhodnutia koordinátorov celoeurópskeho podujatia Noci múzeí a galérií na Slovensku – Zväzu múzeí Slovenska a Slovenského národného múzea. Z dôvodu šírenia koronavírusu SNM zároveň uzavrelo pre návštevníkov expozície, výstavy, knižnice a bádateľne vo všetkých špecializovaných múzeách na Slovensku. „Osobitne nás mrzia prerušené aktivity múzejnej pedagogiky. Časť pripravených a aj novovytvorených programov preto presúvame na internet, aby ich mohli využiť deti doma,“ povedal Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy. Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte