Pred 230 rokmi prišiel na svet slávny filozof Arthur Schopenhauer

Rodák z Poľska sa aj napriek pokusom rodičov urobiť z neho obchodníka stal vzdelancom

zdroj: TASR, foto: The Daily Idea

Je autorom významného a známeho filozofického diela Svet ako vôľa a predstava. Ako prvý z vplyvných mysliteľov 19. storočia vyslovil myšlienku, že svet ovláda princíp iracionality. Učenec chápal svet ako vôľu a predstavu, dospel k poznaniu, že základy sveta nevytvára hmota ani duchovno, ale výlučne vôľa. Schopenhauerovo filozofické dielo hodnotia jeho znalci ako jedno z posledných veľkých európskych metafyzických rozprávaní.

Arthur Schopenhauer sa narodil 22. februára 1788 v poľskom meste Gdansk ako syn veľkoobchodníka a dvorného radcu Heinricha Florisa Schopenhauera a jeho manželky Johanny Henriette rod. Trosienereovej. Jeho matka bola na vtedajšiu dobu nezvyčajne emancipovanou ženou, literárne tvorila, viedla literárny salón a udržiavala blízke priateľstvá so známymi osobnosťami, okrem iných aj s Johannom Wolfgangom Goethem.

Práve ona priviedla mladého Schopenhauera k umeniu a literatúre. Vďaka dobrému rodinnému zázemiu mohol chlapec už v mladosti precestovať celú Európu a naučiť sa anglicky a francúzsky. Prvý vážnejší spor s rodičmi, hlavne s otcom vznikol, keď od neho požadoval, aby sa stal obchodníkom a pokračoval v rozvíjaní rodinného podniku.

Túžil po životnej dráhe vzdelanca, no napokon sa nátlaku rodičov podvolil

Mladý Arthur Schopenhauer sa tak začal priúčať obchodovaniu. Toto obdobie ukončila tragická udalosť – jeho otec spáchal samovraždu. Rodinná tragédia však otvorila chlapcovi cestu k naplneniu jeho cieľa: k nástupu na univerzitné štúdium. Najskôr sa zapísal na štúdium medicíny v Göttingene (Nemecko), neskôr ho očarila filozofia, ktorej zostal verný po celý život.

Univerzitné štúdium ukončil v Berlíne (Nemecko) a vrátil sa k matke do Weimaru (Nemecko). Schopenhauerovi súčasníci tvrdili, že filozof nemal veľmi rád ľudí, trpel rôznymi fóbiami a bol zbytočne podozrievavý.

Základom jeho filozofického zmýšľania sa stalo učenie Platóna, Immaneula Kanta, východné myšlienkové prúdy, najmä indické upanišády. Jeho najznámejším dielom je dvojdielny spis Svet ako vôľa a predstava, ďalej O vôli v prírode a Dva základné problémy etiky, bol aj autorom krátkych aforistických textov napríklad O ženách, O univerzitnej filozofii a ďalších.

V roku 1820 začal učiť na Humboldtovej univerzite v nemeckom Berlíne

Svojimi prednáškami chcel konkurovať Georgovi Wilhelmovi Friedrichovi Hegelovi, na Schopenahuerove hodiny však študenti skoro vôbec nechodili. Roztrpčený zo školy odišiel, stal sa nezávislým učencom a žil z dedičstva po otcovi, ktoré údajne veľmi šikovne spravoval.

Jeho pesimistická filozofia si nedokázala nájsť veľa priaznivcov, do povedomia ľudí sa začal dostávať až v období po roku 1849, kedy vyprchali optimistické ideály a predstavy o bezproblémovom vývoji spoločnosti. Schopenhauerova filozofia oslovila napríklad aj ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého.

Arthur Schopenahuer zomrel 21. septembra 1860 vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Dožil sa 72 rokov.

Môže vás zaujímať

Sám doma a roky bežia. Toto že sú známe hviezdy z vianočnej klasiky?