Jednou vetou

PRIESKUM: Toto robia najčastejšie Slováci počas Koronakrízy

Ilustračné foto

foto: Pixabay

Pre väčšinu Slovákov patrilo medzi nové aktivity najmä domáce šitie rúšok (22 percent), práca z domu (15 percent) a komunikácia cez videohovory online (11 percent)

Slováci v dôsledku mimoriadnej situácie viac komunikujú cez videohovory, chodia častejšie do prírody a premýšľajú, čo je v živote dôležité. Uvedeným aktivitám sa venujú dve pätiny populácie. Vyplýva to z prieskumu Go4insight, ktorý sa konal od 10. do 27.apríla metódou online dopytovania.

Zúčastnilo sa na ňom 750 respondentov od 18 do 60 rokov. Z pohľadu, ktoré aktivity boli pre najväčšiu časť opýtaných úplne nové, zvíťazilo domáce šitie rúšok (22 percent), práca z domu (15 percent) a a komunikácia cez videohovory online (11 percent).

Absolútny víťaz – videohovory

Za „top“ aktivitu, teda takú, ktorej sa venuje viac ako v minulosti alebo ju považuje za novú, uviedla najväčšia časť respondentov (43 percent) komunikáciu cez videohovory online. Pre desatinu obyvateľov ide o úplne novú činnosť, tretina uvádza intenzívnejšie využívanie videohovorov. Rozšírila sa najmä medzi mladými ľuďmi do 25 rokov. Jej intenzívnejšie využívanie totiž uviedli tri pätiny respondentov tejto vekovej kategórie.

Ilustračné foto | zdroj: pixabay

Prehodnocujeme životné priority

Takmer polovica (40 percent) opýtaných sa venuje oproti minulosti viac rozmýšľaniu nad tým, čo je v živote dôležité. Viac nad touto oblasťou rozmýšľajú ženy ako muži a mladí ľudia do 25 rokov. V dôsledku krízy šíriaceho sa koronavírusu 18 percent Slovákov deklarovalo, že sa viac modlí.

Podľa prieskumu sa viac modlia tí, ktorí aj viac rozmýšľajú nad tým, čo je v živote dôležité. Skupinu top troch aktivít, ktorým sa ľudia venujú viac v dôsledku koronakrízy, uzatvára chodenie na prechádzky do prírody (40 percent). Relatívne viac chodia na prechádzky obyvatelia malých sídel do tisíc obyvateľov.

Homeoffice

Práca z domu je pre 15 percent opýtaných novou skúsenosťou, ďalšia pätina ju využíva v tomto čase intenzívnejšie ako v minulosti. Homeoffice sa však týka prevažne len tých, čo majú „kancelársku prácu“, využívajú ho teda výrazne viac vysokoškolsky vzdelaní ľudia, z väčších sídel a s vyšším osobným príjmom.

Ilustračná foto | Foto: Pixabay

Aj doma sa hýbeme

Približne tretia obyvateľov na Slovensku sa podľa prieskumu doma viac venuje cvičeniu, nakupovaniu online a šitiu rúšok.

V dôsledku koronakrízy sa časť ľudí na Slovensku venuje intenzívnejšie aj voľnočasovým aktivitám ako je čítanie kníh (28 percent) alebo pozeraniu filmov cez streamingové služby (27 percent). Najnä rodičia s deťmi v domácnosti, ktoré v tomto čase nechodia do školy, venujú viac energie a času netradičným hrám a aktivitám s nimi (27 percent) a pomoci deťom s učením (24 percent).

Tréner Ľuboš Gsch pripravil základné cvičenie | foto: red

Domáce pekárne sú trendy

Populárnym sa v súčasnosti stalo aj domáce pečenie chleba, ktorému sa podľa prieskumu intenzívnejšie venuje 25 percent ľudí. Pre takmer desatinu je to úplne nová aktivita, ktorej sa doteraz vôbec nevenovali. Popri iných online možnostiach, približne pätina populácie sa zúčastňuje viac ako v minulosti online kurzov napríklad z dôvodu vzdelávania alebo cvičenia.

Prieskum mapoval aj názor ľudí na pomoc firiem pri mimoriadnej situácii. U obyvateľov Slovenska najviac zarezonovala aktivita miest a obcí. Do prvej trojky sa dostali slovenskí výrobcovia potravín a zdravotníckych pomôcok. Všetky tieto tri subjekty získali sympatie viac ako polovice obyvateľstva.

ilustračné foto | foto: unsplash.com

Zo sektora služieb sú v popredí v sympatickosti pomoci najmä telekomunikační operátori (49 percent), nasledujú online obchody (46 percent) a maloobchodné reťazce (42 percent). Dvom pätinám populácie je sympatická pomoc neziskových a charitatívnych organizácií. Podobne približne 40 percentnému podielu je sympatická pomoc bánk. Približne tretina populácie oceňuje pomoc IT spoločností, poskytovateľov energetických služieb a poisťovní. Približne štvrtine populácie je sympatická pomoc cirkví (25 percent) a podobnému podielu pomoc značiek oblečenia a kozmetiky (23 percent).

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte