Jednou vetou

Prvá dáma slovenského muzikálu Gizela Veclová sa dožíva 95 rokov

Gizela Veclová

Foto: youtube.com

Okrúhleho jubilea 95 rokov sa dožíva v utorok 1. mája výnimočná osobnosť slovenského divadelníctva, speváčka a herečka Gizela Veclová. Na doskách viacerých slovenských, ale aj zahraničných divadiel stvárnila desiatky hlavných rolí operného, operetného i muzikálového žánru.

Gizela Veclová sa narodila 1. mája 1923 v Bratislave. V roku 1942 absolvovala štúdium operného spevu na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Ako čerstvá absolventka v rokoch 1942-1945 pôsobila ako sólistka Opery Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Naštudovala drobné i väčšie party operného repertoáru, vďaka mladosti a spontánnosti bola tiež žiadanou predstaviteľkou operetného repertoáru, napríklad Líza v Zemi úsmevov, Sylva v Modrej ruži, Zora v Tajomnom prsteni.

Do roku 1952 bola sólistkou košickej opery (z toho v sezóne 1946-1947 hosťovala v operete Štátneho divadla v Brne). Stála pri vzniku Košického divadla (vtedy Východoslovenského národného divadla), kde ju do tvoriaceho sa operného súboru pozval riaditeľ Janko Borodáč. Tu sa jej dostala možnosť naštudovať postavy svetového operného repertoáru, napr. Violetta v Traviate, Amélia v Maškarnom bále, Giulietta v Hoffmannových rozprávkach, Rosina v Barbierovi zo Sevilly, Tosca, Čo-čo-san v Madame Butterfly, či Marienka v Predanej neveste.
Najdlhší čas, celých 33 rokov (1952-1985) pôsobila ako sólistka operety Novej scény v Bratislave. Tu sa zaradila do vyprofilovaného súboru na čele s Františkom Krištofom Veselým a stala sa jeho plnohodnotnou súčasťou.

Popri operetnom repertoári, ktorý bol dovtedy jej doménou, sa dostala do kontaktu s moderným hudobným divadlom a spoznala polohu, ktorá sa jej stala najvlastnejšou. Už v hudobnej komédii Parížsky hosť (1957) sa ukázalo, že Gizela Veclová disponuje oveľa väčším registrom výrazových i speváckych prostriedkov, než poskytujú operetné party.

V postave Lolity (Pod južným krížom, 1958) sa stretla s novou speváckou polohou – šansónom. Vďaka všestrannému talentu, speváckym, hereckým i tanečným schopnostiam, javiskovému šarmu i noblese si vydobyla pozíciu prvej dámy slovenského muzikálu. Bola nezabudnuteľnou Pani Higginsovou (My Fair Lady, 1965), Golde (Fidlikant na streche, 1968, partner Jozef Króner), Hortenze (Grék Zorba, 1970, partner Vlado Müller). Nad všetkými však kraľuje Dolly Leviová v slávnom muzikáli Hello, Dolly! (1966). Jej veľký a všestranne znamenitý výkon bol ocenený na festivale v Karlových Varoch cenou pre najlepšiu muzikálovú herečku.

Gizela Veclová účinkovala aj v inscenáciách činohry Divadla Novej scény spolu s vynikajúcimi umelcami Júliusom Vašekom, Ctiborom Filčíkom, Vladom Müllerom či Jozefom Kronerom. Okrem divadla sa uplatnila v slovenskom filme (Zmluva s diablom, Páni sa zabávajú, Skrytý prameň, Pacho hybský zbojník, Sváko Ragan), v televíznych inscenáciách, televíznych programoch, v rozhlase.
K tomu treba prirátať pedagogickú činnosť na košickom konzervatóriu, kde po odchode na dôchodok učila mladých spevákov a hercov teóriu a prax šansónu. Stále však ostala i javiskovo činná. V mimoriadne obľúbenej inscenácii My Fair Lady spievala a hrala Mrs. Peercovú ešte po dovŕšení osemdesiatky.

Jeseň života trávi Gizela Veclová opäť v Košiciach po boku dcéry, herečky Dany Gažovej a vnučky Dany Markušovej, ktorá je zakladateľkou prvej košickej muzikálovej školy „Vedel som, že som v nej našiel na dlhé roky skvelú kolegyňu nielen na javisku ale aj mimo neho. A keď som na jej benefičnom predstavení stál na javisku po jej boku, očarila ma opäť svojou istotou prejavu, šarmom, eleganciou, jemným inteligentným humorom a spevom. Škoda, že to bolo naposledy,“ povedal o Gizele Veclovej herec a umelecký riaditeľ Divadla Nová Scéna Karol Čálik.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte