Jednou vetou

Rodičia myslite na toto. Stres zo školy môže prerásť do vážnych problémov

Písomky, ústne skúšania, monitoringy... Aj vaše dieťa trpí stresom

autorská koláž hlavne.sk, Shutterstock

Možno to poznáte zo školských čias. Deň pred písomkou žalúdok stiahnutý, brucho boľavé a v hlave jedno veľké luxusné okno. Jedným slovom – stres. Nikto ho nemá rád a to napriek tomu, že má potenciál vytĺcť z nás čo najlepší výkon. Ak samozrejme, neprekročí hranice únosnosti.

Nájdete nás aj na facebooku – viac info tu

Nový školský rok je v plnom prúde. Okrem srdečných stretnutí medzi žiakmi a ich oddýchnutými pedagógmi prináša aj príchod večného spoločníka dnešných študentov – stresu.

Vieme, že existujú dva druhy stresu. Zjednodušene sa dajú nazvať dobrým a zlým. V prvom prípade hovoríme o eustrese (pozitívna záťaž), ktorý nás naozaj posúva k lepším výkonom. Pomáha nám zabrať, keď to je najviac treba, a prekonávať sa.

Fico: Obedy zadarmo, ak sa osvedčia, sa zavedú aj pre stredoškolákov

Avšak existuje aj zlý stres, teda distres. Ten človeka doslova omráči. Ohrozuje psychické aj telesná zdravie a znižuje výkonnosť.

Misky váh

Ak dieťa v školskom veku zažíva počas učenia na písomku eustres, dokáže potrebné vedomosti natlačiť do hlavy rýchlo a efektívne. Následne, keď príde na lámanie chleba, vie ich aj patrične využiť.

O chvíľu budú vystresovaní už aj prváci, no nie? Foto: Pixabay.com

Naopak pri distrese je tak vyvedené z miery, že si vzorce, historické dátumy, či gramatické pravidlá vôbec nedokáže zapamätať. V momente, keď sa pred ním ocitne papier s písomkou, zamrzne, lebo strach a úzkosť totálne zaplavili jeho myseľ. Prípadne v ten deň radšej ani nepríde do školy.

Študenti budú rozhodovať v simulovaných voľbách

Vážny problém

Porucha regulácie stresu, ktorá spôsobí posun z eustresu do distresu sa prejaví ako neschopnosť upokojiť sa v krízovej situácii, porucha sebakontroly, výbuchy hnevu, či vyhýbanie sa spoločenským kontaktom. Týmto problémom trpí veľké množstvo školopovinných detí.

Treba dodať, že dlhodobý vplyv vážneho distresu môže v kombinácii s ďalšími komplikovanými okolnosťami v tomto citlivom období života prispieť ku vzniku psychických porúch. U mladých ľudí to pričasto vedie k rizikovému správaniu, sebapoškodzovaniu, či (v tých najkritickejších prípadoch) k pokusom o samovraždu.

Žiaci z Bratislavy predstavia svoju tvorbu v Bruseli

Ohrýzanie ceruziek sa vo chvíľach stresu javí ako dobrý nápad. Foto: Pixabay.com

Ako sa brániť

Do rozvoja talentu sa oplatí zainvestovať. Tieto krúžky pre deti letia

V zahraničí existujú školy špeciálne sústredené na pomoc deťom, ktoré majú vážny problém so zvládaním stresu. Profesor psychiatrie, psychológie a pediatrie Daniel P. Keating písal v roku 2017 pre časopis Psychology Today o niekoľkých metódach, ktoré sa v praxi využívajú:

Tvorba sociálnych väzieb – deti musia mať pocit, že dospelí (učitelia, tréneri, psychológovia) chápu ich problémy a dokážu ich vypočuť.

Uvedomelosť – schopnosť zhodnotiť predchádzajúce skúsenosti a využiť silu vôle na boj proti stresovým hormónom, ktoré dobýjajú ľudský mozog.

Zameranie na telesnosť – dobrým nástrojom v boji proti psychickému stresu je fyzický výkon a dostatok energie. Deti sa môžu naučiť bojovať proti úzkosti pravidelným cvičením a potrebnou dávkou spánku.

Tu sa dejú veci. Foto: Pixabay.com

Nebojte sa pomôcť

Profesor Keating odkazuje vo svojom článku: „Učitelia a vedúci pedagógovia výnimočne pociťujú stres, ktorý prichádza zo všetkých strán – učitelia sú vystresovaní, študenti sú vystresovaní, ostatní pracovníci sú vystresovaní a rodičia sú vystresovaní.

Započítajte do toho potrebu konať podľa viacerých nariadení a množstvo zodpovednosti voči hneď niekoľkým subjektom. Efektívne sa popasovať s týmto systémovým stresom je dôležité a preto treba najprv zistiť, ako to celé funguje.“

S vysokou školou prichádzajú aj vyššie výdavky

Ktorá učiteľka sa v polovici školského roka takto usmieva? Foto: Pixabay.com

Ak na svojich vlastných deťoch, prípadne ak ste učiteľmi, tak na svojich študentoch badáte známky nezdravých reakcií na stres, nebojte sa im pomôcť. Je to problém, s ktorým dnes zápasia mnohí mladí ľudia. Ak sa naučia so stresom bojovať a zvládať ho, ich život sa mnohonásobne zjednoduší a získajú vzácny dar do budúcnosti.

Na začiatku školského roka stúpla chorobnosť na chrípku o vyše 75 percent

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte