Jednou vetou

Slovenská filharmónia žne úspechy aj v zahraničí

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Lapšanský je medzinárodne uznávaným umelcom. Patrí nielen k špičke klavírneho, ale aj celého slovenského interpretačného umenia. V pondelok 21. augusta sa dožíva 70 rokov.

Marian Lapšanský sa narodil sa 21. augusta 1947 v Tisovci v učiteľskej rodine, kde otec bol violistom a matka dlhé roky viedla ženský spevácky zbor. Vyštudoval klavír na Konzervatóriu v Bratislave a na Akadémii múzických umení (AMU) v Prahe. Už počas stredoškolských štúdií sa stal držiteľom ocenení za klavírne umenie.

Okrem iných, v roku 1968 získal na Svetovom festivale mládeže v bulharskej Sofii diplom za najlepší klavírny sprievod. Popri sólistických vystúpeniach sa uplatnil aj ako komorný hráč. Umelec sa v roku 2002 zaradil spolu s režisérom Petrom Kršákom medzi laureátov cien Európskej únie umení, ktoré udeľovala pražská Galéria Miro. V marci 2004 sa predstavil na koncerte na slovenskom veľvyslanectve v Spojených štátoch amerických (USA).

Pod vedením Lapšanského filharmónia „kvitne“

Generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Lapšanský (vo funkcii od roku 2004) je členom Slovenskej hudobnej únie a zároveň iniciátorom a prezidentom Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela. Slovenská filharmónia pod jeho vedením zaznamenáva úspechy.

„Teší ma, že nás začína v hojnom počte navštevovať aj zahraničné publikum, najmä zo susedného Rakúska, ale nielen odtiaľ,“ uviedol Lapšanský v jednom z publikovaných rozhovorov. Umeleckú činnosť Lapšanského viackrát ocenili. Je držiteľom Európskej ceny Gustava Mahlera, ktorú mu udelili v roku 2002.

V roku 2015 získal Cenu ministra kultúry SR za výnimočný prínos v oblasti hudby za celoživotné majstrovstvo na poli klavírnej interpretácie, za pozdvihnutie interpretačnej a reprezentačnej úrovne Slovenskej filharmónie ako aj za úspešnú organizátorskú a pedagogickú činnosť.

Môže vás zaujímať

Vraždy v Bastii najsledovanejším programom vo večernom programe televízií