Jednou vetou

Slovensko-čínska výstava inšpirovanú Hodvábnou cestou oddnes v Bratislave

Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v SR, Čínska kultúrna akadémia maľby a kaligrafie so Spoločnosťou voľných výtvarných umelcov (SVVU) pri Slovenskej výtvarnej únii pripravili výstavu viac ako 30 výtvarníkov v bratislavskej galérii Rozhlasu a televízie Slovenska. 

„Zažívame renesanciu obnovovania Hodvábnej cesty v najrozličnejších oblastiach, od politiky, cez ekonomiku až po kultúru. Nejde len o pohyb tovarov či obchod, ale aj o renesanciu kontaktov, spoznávania, pochopenia a kultúrnej výmeny. Preto je kolektívna prezentácia slovenských umelcov združených v SVVU a čínskeho maliara Weng Zhenxina aspoň malým príspevkom k rozvoju obojstranne prospešných kontaktov,“ zdôvodňuje kurátor výstavy Vladimír Tomčík.

Z Orientu k nám prichádzali vzácne, drahé tovary a korenia, opačným smerom zas putoval Marco Polo, benátsky cestovateľ, autor slávneho cestopisu Milión.

Na trase dochádzalo k rozvoju a novému formovaniu vzťahov medzi dovtedy značne izolovanými kultúrami a spoločnosťami na opačných stranách sveta. Vytvárali sa kontakty, ľudia sa spoznávali, učili sa vzájomne tolerovať a preberali kultúrne impulzy.

Objekty, maľby, kresby i kombinovaná technika

Členovia SVVU sa prezentujú objektmi z rôzneho materiálu i maľbami, kresbami a obrazmi vytvorenými kombinovanou technikou. Hosťom je Weng Zhenxin (1948) s cyklom Láska k Hodvábnej ceste.

Predstavuje štyri tematické aspekty tvorby: námety z prostredia čínskych etnických skupín, čínske staroveké postavy z poézie dynastií Tang a Song, figurálne námety cudzincov a tému žien z dedinky Huian.

Maliar je absolvent Fujianskej Pedagogickej univerzity na katedre umení, kde po štúdiách pôsobil ako pedagóg. Tiež študoval na Zhejiangskej Akadémii výtvarných umení (teraz Čínska akadémia umení). Stal sa profesorom, doktorandským školiteľom, dekanom fakulty výtvarných umení Fujianskej pedagogickej univerzity, členom rôznych umeleckých komisií.

Venuje sa figurálnej maľbe tradičnou čínskou technikou lavírovanej maľby tušom aj teoretickému výskumu čínskeho výtvarného prejavu. Jeho obrazy boli na celonárodných výstavách umenia a ďalších štátnych prezentáciách. Za tvorbu získal viaceré významné ocenenia.

Výstava potrvá do 28. septembra.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte