Jednou vetou

Slovensko v noci na nedeľu prejde na stredoeurópsky letný čas

Medzi hlavnú nevýhodu zmeny času je porušenie ľudského biorytmu

Foto: autorská koláž hlavne.sk, Shutterstock

Na území Slovenska začne od nedele 31. marca 2019 platiť stredoeurópsky letný čas. Ručičky hodiniek si bude treba posunúť z druhej hodiny stredoeurópskeho času (SEČ) na tretiu hodinu stredoeurópskeho letného času (SELČ). Znamená to, že ľudia si pospia o hodinu kratšie.

Stredoeurópsky letný čas bude trvať od 31. marca do 27. októbra 2019. Letný čas platí vo všetkých štátoch Európy okrem Islandu, Bieloruska, Ruskej federácie, častí Grónska a nórskych ostrovov Jan Mayen a Špicbergy. Vláda SR nariadením z 8. februára 2017 schválila zavedenie letného času na Slovensku na roky 2017-2021. Nariadenie nadobudlo účinnosť 1. marca 2017, týmto nariadením SR prebrala právne záväzné akty Európskej únie (EÚ).

Zmena času zasiahne dva rýchliky ZSSK, budú hodinu stáť na stanici

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok 26. marca na zasadnutí v Štrasburgu podporili ukončenie striedania SELČ a SEČ od roku 2021. Občania členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré sa rozhodnú pre SELČ, by si mali poslednýkrát posunúť ručičky hodiniek v poslednú marcovú nedeľu v roku 2021. V krajinách EÚ, v ktorých sa rozhodnú ponechať štandardný SEČ, by si mali naposledy prestavovať hodinky v poslednú októbrovú nedeľu 2021. Vyplynulo to z textu smernice, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 410 za, 191 proti a 51 sa zdržalo hlasovania. EP tak podporil návrh Európskej komisie (EK), samotné ukončenie sezónnych zmien času však posunul z roku 2019 na 2021, informoval EP na svojom portáli.

Poslanci EP v nadväznosti na občianske iniciatívy vyzvali vo februári 2018 EK, aby zvážila zmenu smernice upravujúcej striedanie SELČ a SEČ. EK zorganizovala v dňoch 4. júla – 16. augusta 2018 verejnú konzultáciu o striedaní SELČ a SEČ v členských štátoch Únie. V nej odpovedalo 4,6 milióna obyvateľov Únie a EK výsledky oficiálne zverejnila 31. augusta 2018. Podľa výsledkov si 84 percent respondentov už neprialo zmenu času. Predseda EK Jean-Claude Juncker na to 12. septembra 2018 zareagoval slovami, že je potrebné zrušiť striedanie letného a stredoeurópskeho času. EK o dva dni (14. 9. 2018) poskytla vyjadrenie, že striedanie SELČ a SEČ treba zrušiť, pričom je na členských štátoch Únie, aby sa rozhodli, či sa ich občania budú riadiť SELČ alebo SEČ. Členské štáty EÚ sú podľa návrhu EK povinné najneskôr do apríla 2019 oznámiť, či chcú zaviesť trvalo letný alebo stredoeurópsky čas.

Na Slovensku má túto otázku v gescii Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. V súvislosti s plánovaným zrušením striedania SELČ a SEČ, 19. októbra 2018 poskytlo stanovisko, podľa ktorého by bolo optimálne na Slovensku uplatňovať SEČ.

Českí europoslanci už v marci 2014 na webovej stránke www.foronlyonetime.eu zverejnili tlačovú správu o iniciatíve na zrušenie letného času. Iniciatívou Pre iba jeden čas (For Only One Time) sa obrátili na poslancov EP. Iniciatíva Iba pre jeden čas mala jediný cieľ, zrušiť striedanie letného a štandardného stredoeurópskeho času a zaviesť v Českej republike a celej EÚ len jeden čas.

Myšlienka zmeny času, respektíve času, ktorý by šetril denné svetlo, sa prvýkrát objavila v roku 1784 v článku amerického spisovateľa, štátnika, osvietenského mysliteľa, vynálezcu a fyzika Benjamina Franklina. Prvý vážny návrh na zavedenie letného času podal londýnsky staviteľ William Willet roku 1907 v eseji The Waste of Daylight (doslovný preklad: Mrhanie denným svetlom).

Letný čas mal odporcov aj stúpencov, krajiny EÚ sa budú musieť zladiť

Na území dnešnej SR zaviedli striedanie letného a stredoeurópskeho času prvýkrát počas prvej svetovej vojny v rokoch 1915 a 1916, potom v rokoch 1940 až 1949. Od roku 1979 sa SELČ uplatňuje každý rok, pričom do roku 1995 trval na území Slovenska šesť mesiacov. Od roku 1996, keď sa dĺžka SELČ na Slovensku zosúladila so smernicami EP a Rady EÚ, trvá SELČ sedem mesiacov. Na úrovni EÚ došlo k zjednoteniu harmonogramu sezónnych zmien času v roku 1980, keď sa v rámci jednotného trhu harmonizovali odlišné dátumy striedania SELČ a SEČ jednotlivých členských štátov Únie. Na základe súčasnej smernice o úprave času dochádza k sezónnym zmenám času v poslednú marcovú a poslednú októbrovú nedeľu, pripomenul EP.

Zmena času pôsobí na ľudí individuálne. Odporcovia posunu hodinových ručičiek tvrdia, že striedanie letného a stredoeurópskeho času vyvoláva u niektorých ľudí psychické poruchy, depresie a únavu. Zmenu biorytmu cítia údajne aj domáce zvieratá. Podľa psychológov možno tieto problémy zvládnuť už v priebehu niekoľkých dní vhodne zvoleným relaxom a odpočinkom.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte