Srdcom na dlani ocenia výnimočných dobrovoľníkov a koordinátorov

Foto: ilustračné,

pixabay.com

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) ocení vo štvrtok (7.12.) v hlavnom meste výnimočných dobrovoľníkov a koordinátorov, ktorí venujú svoj čas, schopnosti i vedomosti v prospech iných bez nároku na odmenu. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka BDC Gabriela Podmaková.

Slávnostné udeľovanie regionálnych ocenení Srdce na dlani 2017, sa bude konať v Koncertnej sieni Dvorana Vysokej školy múzických umení v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov, ktorý sa celosvetovo oslavuje 5. decembra a tiež Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov.

„Tento rok bolo podaných až 38 nominácii, čo svedčí o tom, že organizácie, ktoré mali možnosť nominovať, si svojich dobrovoľníkov skutočne vážia,“ priblížila Podmaková.

Zvýšenie statusu dobrovoľníctva

Oceňovať sa bude, tak ako minulý rok, v deviatich kategóriách – dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii, dobrovoľníctvo v sociálnej oblasti, dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva, dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia, dobrovoľníctvo v oblasti kultúry, dobrovoľníctvo v oblasti vzdelávania, dobrovoľnícky projekt roka, podpora dobrovoľníctva a koordinátor i koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Srdce na dlani je ocenenie, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Dostávajú ho jednotlivci aj kolektívy za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných. Ide aj o ocenenie koordinátorov dobrovoľníkov či ocenenie za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity.

Aktivity v prospech mesta

Regionálne oceňovanie Srdce na dlani uskutočňuje aj Prešovské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a Nitrianske dobrovoľnícke centrum.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum začalo svoju činnosť v roku 2013. Jeho hlavným cieľom je zapájať obyvateľov Bratislavy a Bratislavského kraja do aktivít v prospech mesta, regiónu a ľudí, ktorí to potrebujú, a tiež učiť organizácie, ako s dobrovoľníkmi pracovať.

Môže vás zaujímať

Nezabudnuteľné výroky politikov môžete mať každý deň rovno pod nosom