Jednou vetou

Svetový deň turistického ruchu je zameraný na digitálnu transformáciu

Pohľad na Budapesť

pixabay

Význam digitálnych technológií v oblasti turistického ruchu, podnety na inovácie a na prípravu tohto sektora na prácu v budúcnosti predstavujú jadro programu tohtoročného Svetového dňa turistického ruchu. Pripadá na 27. septembra a v tomto roku sa hlavné oslavy uskutočnia v Budapešti. Téma Svetového dňa turistického ruchu v roku 2018 znie: Turistický ruch a digitálna transformácia.

Svetový deň cestovného ruchu je v tomto roku zameraný na trvalo udržateľný rozvoj, na možnosti, ktoré ponúkajú: rozvoj technológií, najmä megadáta (big data), umelá inteligencia a digitálne platformy, informovala Svetová organizácia cestovného ruchu (WTO) na svojej webovej stránke. Oficiálne oslavy tohto dňa sa uskutočnia v hlavnom meste Maďarska preto, lebo „turistický ruch v tejto krajine zaznamenáva rast, pričom sústavnú podporu tomuto rezortu vyjadrujú predstavitelia orgánov verejnej správy a zaisťujú aj digitálnu budúcnosť tohto odvetvia“, konštatovala WTO.

Organizácia Spojených národov (OSN) podčiarkla, že v súčasnosti turistický ruch predstavuje takmer 10 % svetového hrubého domáceho produktu (HDP) a zamestnáva každého desiateho človeka. Hlavným zmyslom Svetového dňa cestovného ruchu, známeho aj pod názvom Svetový deň turizmu, je poukázať na význam turistického ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a zlepšovanie kvality života.

Má toho dosť. Céline Dion odkazuje svojím fanúšikom: Končím!

História sviatku pracovníkov cestovného ruchu nadobudla osobitný význam 27. septembra 1970, keď delegáti  mimoriadneho Valného zhromaždenia Svetovej organizácie cestovného ruchu v Mexiku schválili Stanovy WTO. Tento dátum – 27. september – je od roku 1980 Svetovým dňom cestovného ruchu. V tom roku bola na Svetovej konferencii o cestovnom ruchu v Manile schválená Deklarácia o svetovom cestovnom ruchu.

Od decembra 2003 je WTO špecializovanou agentúrou OSN poverenou podporovať zodpovedný, trvalo udržateľný a pre všetkých ľudí dostupný cestovný ruch. Slovensko je členom UNWTO od roku 1993.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte