Jednou vetou

Svetový meteorologický deň pripadá na 23. marca.

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Na Slnko, Zem a počasie je v roku 2019 tematicky zameraný Svetový meteorologický deň, ktorý pripadá na 23. marca. Slnko dodáva energiu, ktorá je nevyhnutná pre život na Zemi. Ohrieva povrch Zeme, oceány a atmosféru, vytvára vietor, spôsobuje odparovanie vody, poháňa oceánske prúdy a vodné toky a dodáva silu pre všetko živé. Dokonca formuje aj náladu a činnosť človeka. Je zdrojom inšpirácie pre hudobníkov, fotografov a ďalších umelcov, uvádza Svetová meteorologická organizácia (WMO) na svojej webovej stránke.

Pracovníci WMO oslávia tento sviatok vo svojom sídle v Ženeve v piatok 22. marca.  Tohtoročná téma Svetového meteorologického dňa odráža základné ciele WMO a zároveň aj úlohu, ktorú zohrávajú národné meteorologické a hydrologické služby pri zaisťovaní bezpečnosti spoločnosti či pri kontrole terestriálnych kontrolných systémov.

Cieľom národných meteorologických a hydrologických služieb je poskytovať denne meteorologické predpovede a popredným predstaviteľom krajiny informácie o variabilite ovzdušia a klimatických zmenách. Meteorológovia a odborníci WMO tak podporujú aj aktivity na ochranu životov a majetku ľudí pred extrémnymi poveternostnými prejavmi a na rozvoj schopností spoločnosti chrániť sa pred nimi z dlhodobého pohľadu.

Svetový meteorologický deň sa pripomína po Svetovom dni vody, ktorý pripadá na 22. marca.Každý rok 23. marca WMO a jej 191 členských štátov vrátane Slovenska slávi tematicky zameraný Svetový meteorologický deň. Ten je spomienkou na 23. marec 1950, keď vstúpil do platnosti Dohovor o Svetovej meteorologickej organizácii, na základe ktorého WMO vznikla. V roku 1951 sa WMO stala špecializovanou agentúrou OSN. WMO je nástupkyňou po Medzinárodnej meteorologickej organizácii (IMO), založenej v roku 1873.

Prichádza jar! Na Slovensku začne dnes v noci

Svetová meteorologická organizácia so sídlom v Ženeve predstavuje autoritu vo všetkom, čo sa týka stavu a pohybu v atmosfére, skúma jej interaktivity s oceánmi, študuje prejavy súvisiace s ovzduším, rovnako aj hydrológiu. Zjednodušene, zaujíma sa o všetko, čo súvisí s meteorológiou, klimatológiou, hydrológiou a s ovzduším a jeho ochranou.

Počasie, ovzdušie a vodný kolobeh nepoznajú štátne hranice, preto je potrebná účinná medzinárodná spolupráca na zabezpečenie rozvoja meteorológie a operačnej hydrológie. WMO poskytuje rámec na medzinárodnú spoluprácu v daných oblastiach.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody pripravil Deň otvorených dverí. Regionálne pracoviská budú otvorené: v piatok 22. marca v Banskej Bystrici v čase od 09.00 h do 16.00 h, v Košiciach od 9.00 h do 16.00 h, v Žiline a v Aerologickom a radiačnom centre Poprad-Gánovce; v sobotu v Bratislave 23. marca od 10.00 h do 15.00 h.

Môže vás zaujímať

FOTO: To je ale premena! Bývalá televízna hviezda zmenená na nepoznanie