Jednou vetou

Naše pamiatky na výstave v Taliansku. Tieto veci budú všetci obdivovať

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Expozícia, ktorá vznikla z iniciatívy Slovenska, má prezentovať dve lokality Rusovce-Gerulatu a Ižu-Leányvár nominované na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Na výstave sa okrem Slovenska podieľali aj Maďarsko, Rakúsko a Nemecko. Potrvá do 18. novembra.

Výstavu slovenských pamiatok z čias Rímskej ríše spoznajú v talianskej metropole. Pod názvom Hranice rímskej ríše-Dunajský Limes-Od Trajána k Markovi Auréliovi ju vo štvrtok 5. júla otvorí námestníčka primátora Bratislavy Iveta Plšeková za prítomnosti autorov.

„Expozícia je iniciatívou Slovenska, ktoré prezentuje najmä dve lokality Rusovce-Gerulatu a Ižu-Leányvár nominované na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva ako rozšírenie už existujúcej pamiatky UNESCO pod názvom Hranice Rímskej ríše, avšak v prepojení na významné lokality susedských krajín Carnunta a Brigetia. Vznikla v kontexte Európskeho roku kultúrneho dedičstva aj 25. výročia vzniku SR a jej hlavného mesta. Prezentuje sa pod záštitou hlavných miest oboch krajín,“ informuje Margaréta Musilová z Mestského ústavu ochrany pamiatok (MÚOP) v Bratislave.

Zo speváčky sa stala členka Kaledónskej univerzity

Podľa nej sa návštevníci výstavy dozvedia, čo znamená Dunajský Limes. Tiež prečo práve výstava o rímskych hraniciach na Dunaji je organizovaná v centre Ríma, na Fori Imperiali v múzeu Mercati di Traiano, v čase, keď múzeum hostí veľkolepú archeologickú výstavu o Trajánovi, s podnázvom  Tvorca impéria, stvoriteľ Európy. Traján bol cisár, ktorý najviac rozšíril Rímsku ríšu a vytvoril jej hranicu definovanú Dunajom – Dunajský Limes. Táto vyše 1500 km severovýchodná hranica Rímskej ríše nebola iba vojenská, bola interakčnou zónou, ľudskou či obchodnou, dvoch civilizácií.

„Je zámerom spoločného projektu Slovenska, Maďarska, Rakúska a Nemecka, aby sa tento pozoruhodný komplex pevností, strážnych veží a civilných usadlostí zapísal do svetového dedičstva UNESCO. Je o to inovatívnejšia iniciatíva, že ju zdieľa viacero krajín, čo práve v období, keď sa štátne hranice skôr uzatvárajú, predstavuje zjednocujúci kultúrny aspekt,“ zdôvodňuje Musilová.

Studio 727 s archeológmi pripravilo dokumentárne videá, ktoré oživujú modernú panelovú výstavu. Jediným originálnym exponátom je rímska kotva vylovená z Dunaja pri Iži, ktorú zanechala rímska flotila. Odtlačky rímskych sandálov na tegulách alebo v hline svedčia o ich prítomnosti na našom území. Prostredníctvom komentára Marka Aurélia „resuscitovaného“ vo videodokumente a originálne koncipovanou výstavou chce autorský tím pod vedením Margaréty Musilovej a architektonickou koncepciou Anny Gondovej z MÚOP prezentovať po prvý raz v Taliansku významné výsledky výskumov lokalít Rusovce–Gerulata, Iža-Leányvár–Kelemantia, Devín, Dúbravka, Stupava, Zohor, Trenčín, Cífer-Pác. Tiež najstaršie rímske stavby celkom jedinečné svojho druhu z 1. storočia pred našim letopočtom z Bratislavského hradu objavené v rokoch 2008-2014.

Historický Prezidentský vlak začal turné po Slovensku

Partnermi organizátora výstavy MÚOP, ktorý oslavuje svoje 50. výročie, sú slovenské veľvyslanectvo a Slovenský inštitút v Ríme, v rámci spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s Bratislavou. Partnerom je aj Pamiatkový úrad SR, ktorý nominačný projekt pripravil. Na výstave sa podieľa Múzeum mesta Bratislavy, pod ktorého gesciu patrí Gerulata v Rusovciach, jediná slovenská rímska lokalita na pravom brehu Dunaja a preto aj jediná, ktorá v minulosti patrila pod správu Rímskej provincie Horná Panónia.

Podunajské múzeum v Komárne spravuje rímsky vojenský tábor v Iži-Leányvári na ľavom brehu Dunaja. Archeologický ústav v Nitre viedol v tejto lokalite dlhoročný výskum a okrem tábora objavil leteckým prieskumom aj 10 pochodových táborov v jeho blízkosti. Archeologické múzeum Slovenského národného múzea a Trnavská univerzita sa venujú výskumu rímskych pamiatok na juhozápadnom Slovensku.

Môže vás zaujímať

Dosť bolo jedenia a leňošenia. Cvičenie ako novoročné predsavzatie funguje takto