Jednou vetou

Vďaka Edisonovi komerčné elektrárne dnes oslavujú už 135 rokov

 V New Yorku v Spojených štátoch amerických (USA) uviedli pred 135 rokmi 4. septembra 1882 do prevádzky prvú komerčnú elektráreň na svete.

Po tisícoch experimentov s rôznymi materiálmi Thomas Alva Edison konečne vyrobil žiarovku. Nastal problém so zdrojom prúdu, aby sa žiarovky začali používať vo veľkom v domácnostiach aj na verejných priestranstvách.

Na komercializáciu elektrickej žiarovky Edison založil v roku 1880 spoločnosť s názvom Edison Electric Illuminating Company. Vyrobil dynamo a ďalšie komponenty na distribúciu elektrického prúdu ku koncovému spotrebiteľovi a samozrejme aj nevyhnutný merací systém spotreby elektriny.

V januári 1881 Edison inštaloval elektrické osvetlenie vo firme Ketcham & Company v New Yorku. V tomto prípade elektrinu vyrábalo dynamo umiestnené na prízemí budovy. Pre demonštráciu využitia elektrického osvetlenia uviedol v januári 1882 do prevádzky dočasnú elektráreň v britskom Londýne, kde využil rozvod plynu pre verejné osvetlenie na inštaláciu káblov.

Prvú stálu elektráreň umiesntnil strategicky blízko Wall Street

Prvou stálou komerčnou elektrárňou sa stala elektráreň Pearl Street station v New Yorku. Jej miesto Edison vybral veľmi starostlivo – mal na pamäti hodnotu publicity svojich vynálezov v novinách – a tak elektráreň umiestnil v blízkosti Wall Street, kde sa sústreďoval nielen finančný kapitál, ktorý sa mu zišiel pri investíciách, ale kde sídlili aj vplyvné americké noviny.

V štvorposchodovej budove bolo umiestnených šesť veľkých dynám, Edison ich nazval Jumbo podľa slona zo známeho cirkusu. Každé produkovalo elektrinu pre 1200 lámp.

Hoci Edisonova elektráreň nebola finančným úspechom, potvrdila benefity elektrifikácie. Okolo 400 lámp, ktoré sa rozsvietili 4. septembra 1882 pre 90 odberateľov, sa za rok rozrástlo na 10.000 slúžiacich 513 klientom. V nasledujúcej dekáde došlo k výstavbe elektrární založených na podobnom princípe v celom New Yorku a ďalších mestách severnej Ameriky, v Európe a v Japonsku.

Od 4. septembra 1882 do 2. januára 1890 elektráreň fungovala len s jediným trojhodinovým prerušením. Neskôr v roku 1890 ju zachvátil požiar. Edison so svojím štábom ju však v priebehu 11 dní opäť uviedol do prevádzky a poskytovala služby až do roku 1895. Vtedy budovu predali a neskôr došlo k jej demolácii. Na mieste prvej elektrárne na svete umiestnili v roku 1917 pamätnú tabuľu. 

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte