Viktor Hulík vystavuje počítačom maľované grafiky v bratislavskej Galérii Z

Výber z tvorby Viktora Hulíka za obdobie rokov 1997 - 2007 je na výstave Počítačová grafika v bratislavskej Galérii Z, kde potrvá do 25. februára 2018. Diela Variácie na grafiku, Veľká (anglická) grafika a Veľká počítačová grafika majú rozmery 2 x 1,4 metra. Variácie na grafiku 9E a ďalšie pestrofarebné obrazy v líniových a plochých geometrických tvaroch sú asi o polovicu menšie.

Podľa kurátorky výstavy Evy Trojanovej diela sú z uzavretej 10-ročnej tvorivej etapy veľkej osobnosti súčasného slovenského umenia, ktorá má oveľa viac výstav v zahraničí ako doma. Hulík v tvorbe vychádza z prísnej geometrickej štruktúry a z nej variuje cyklické série vizuálnych obrazov.

V období vzniku vystaveného súboru pracoval prevažne s farbou. Tá mu umožňuje vytvárať farebné kontrasty i rôzne hrúbky línií, ktoré sa menia na plošné útvary.

Vnímame to ako ďalšiu premenu linearizmu na druh počítačovej grafickej maľby, je to maľovaná grafika. Priestor, pohyb a svetlo sú faktory, ktoré uplatňuje aj v plošných obrazoch. Vypracoval si racionálny geometrický štýl, v ktorom aplikuje rôzne druhy reálneho i virtuálneho pohybu,“ hovorí Trojanová.

Rodák z Bratislavy bohate reprezentuje v zahraničí

V grafike rozvíja podobné princípy ako v priestorových dielach, len to premieta do plošnej dimenzie. Počítač mu umožňuje pracovať variabilným spôsobom so zvoleným základným geometrickým prvkom – líniou. Keďže v posledných rokoch redukoval farebnosť na čierno-bielo-šedú, táto výstava predstavuje ešte výber z farebnej počítačovej grafiky,“ konštatuje Eva Trojanová.

Viktor Hulík (1949) v rodnej Bratislave študoval na Vysokej škole výtvarných umení (1968-1974). Venuje sa tvorbe kinetických a svetelných objektov, reliéfov, maľbe, grafike, kresbe i sochárstvu. Participoval na mnohých medzinárodných sympóziách, workshopoch a rezidenčných pobytoch.

Od roku 1973 mal okolo 70 autorských a vyše 380 kolektívnych výstav v rôznych krajinách sveta. Je aj organizátorom výtvarného diania a okrem pravidelných každomesačných výstav v Galérii Z je 22 rokov hlavný iniciátor medzinárodného podujatia Socha a objekt v rámci Kultúrneho leta v Bratislave.

Môže vás zaujímať

Drotárstvo zapísali do svetového zoznamu UNESCO