Jednou vetou

Vlastnú vianočnú pohľadnicu si tento rok nakreslilo viac ako 2000 detí

foto: TASR, zdroj: TASR
Viac ako 2000 detí zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska a Bulharska zaslalo svoje práce do 15. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica.

Vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdaním cien sa uskutoční v pondelok 17. decembra o 14. hodine v priestoroch Oravského kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne.

„Súťaž sa opäť stretla s vysokým záujmom detí i pedagógov materských, základných a umeleckých škôl. Mladí autori vo svojich dielach prezentovali svoje zručnosti a vnímanie vianočnej tematiky v jej zvykoslovnom, prírodnom i biblickom rozmere. Porota skonštatovala pomerne vysokú úroveň zaslaných prác,“ informovala TASR Iveta Haplová z OKS, ktoré je realizátorom súťaže.

KDH považuje povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti za nekoncepčné

Dominovali najmä klasické kresliarske a maliarske techniky a postupy, no podľa Haplovej sa objavilo aj niekoľko zaujímavých riešení v podobe netradične poňatých koláží.

Kolekcia víťazných prác bude v priestoroch kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne sprístupnená od 12. decembra. Ďalšie výstavné kolekcie budú nainštalované v Západnej terase Bratislavského hradu, v srbskej Kovačici a v Bystrej v Poľsku.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte