Jednou vetou

Vo veku 81 rokov zomrel významný historik, publicista a vydavateľ Pavel Dvořák

Historik, publicista a vydavateľ Pavel Dvořák (1937 - 2018)

foto: TASR

Vo veku 81 rokov zomrel v piatok historik a spisovateľ Pavel Dvořák.

Významný popularizátor slovenských dejín Pavel Dvořák žil od roku 1939 na Slovensku, hoci sa narodil 13. mája 1937 v Prahe. Vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave.

Pracoval ako redaktor vo viacerých novinách a časopisoch (Práca, Národná obroda a časopis Výber). Krátko pôsobil v hudobnom vydavateľstve Opus.

Cenu Slovenskej asociácie novinárov získala I. Vranská Rojková

Študijne pracoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave a v Archeologickom ústave SAV v Nitre.

V roku 1991 založil v Budmericiach vydavateľstvo RAK, v ktorom pracoval aj ako editor. Vydavateľstvo sa špecializovalo na historicky zameranú literatúru faktu.

Svoju literárnu dráhu začal prózami. Poviedky publikoval v časopise Mladá tvorba, neskôr sa venoval publicistike v novinách a časopisoch. Patril k najvýznamnejším autorom formujúcich žáner literatúry faktu na Slovensku v oblasti histórie.

Významnou mierou sa Pavel Dvořák zaslúžil o popularizáciu slovenských dejín a prezentáciu historického diania na konkrétnych ľudských osudoch a dramatických udalostiach. Je autorom rozsiahleho štvorzväzkového knižného cyklu Odkryté dejiny, ktoré vychádzali postupne v rokoch 1975-1980.

Ďalej napísal Lovci mamutov a tí druhí (1983), Zázrak obilného zrnka (1985), Podivný barón (1993), Zlatá kniha Bratislavy (1993) a dielo Kto zabil Viliama Žingora (1993), venované tragickému osudu popraveného partizánskeho veliteľa. Spolu s fotografom Karolom Kállayom vydali v roku 1999 knihu Krvavá grófka.

Hviezdy spomínajú: Aké sú ich najkrajšie Vianoce?

Tridsaťročnú prácu zúročil v rozsiahlych dejinách Slovenska v cykle Stopy dávnej minulosti (Slovensko v praveku, Slovensko v staroveku, Zrod národa a Slovensko v Uhorskom kráľovstve), ktoré vychádzali postupne v rokoch 2002-2005.

V roku 2006 začal s vydávaním novej edície Pictória, v rámci ktorej vydal knihu Najstaršie dejiny Slovenska v reči obrazov. Tá približuje slovenskú históriu prostredníctvom obrazov. Pre školy pripravil dvojdielnu učebnicu dejepisu. Bol tiež editorom mnohozväzkových Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov.

Pavel Dvořák napísal vyše dvadsať kníh, tisícky článkov, scenáre pre približne 100 televíznych filmov a nahral zhruba 100 rozhlasových pásiem venovaných histórii. V rokoch 1982-1988 sa odvysielalo 20 dielov televízneho seriálu Múzeum život.

Na prelome tisícročí sa začali vysielať jeho televízne seriály s názvom Stopy dávnej minulosti a Putovanie stáročiami. V rozhlase mu v rokoch 1992-1997 odvysielali seriál Príbehy z vitrín.

Bol autorom populárnej publikácie Prvá kniha o Bratislave z roku 2006. V nej zachytil najstaršie bratislavské dejiny a v roku 2007 za ňu získal cenu ministra kultúry SR.

Tip: Ako sa do Vianoc nezblázniť. Kuchynské zlepšováky na poslednú chvíľu

Cenu Ministerstva kultúry SR získal aj v roku 2002. Štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za zásluhy o kultúrny rozvoj SR mu vtedajší prezident SR Ivan Gašparovič udelil v januári 2008.

Za svoju prácu dostal aj viacero ďalších ocenení. Cenu SAV za popularizáciu vedy mu udelili v roku 1994. Nadácia Egona Erwina Kischa ho v rokoch 1994 a 2000 ocenila prestížnou medzinárodnou cenou za oblasť literatúry faktu. V roku 1997 sa stal držiteľom ceny Krištáľové krídlo.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte