Jednou vetou

Vo veku 84 rokov zomrel matematik P. Brunovský

Ilustračné foto

foto: TASR

Vo veku 84 rokov po ťažkej chorobe zomrel v sobotu (15. 12.) matematik a vysokoškolský pedagóg, profesor Pavel Brunovský.

O úmrtí informuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave na svojom webe. Posledná rozlúčka s Brunovským sa bude konať v stredu 19. decembra o 14.45 h v bratislavskom krematóriu.

Tom Jones sa po štyroch rokoch vráti do Bratislavy

„Vedecké dielo a pedagogické pôsobenie Pavla Brunovského svedčí o jeho obrovskom nasadení a vplyve na vedecký život na Slovensku. V jeho osobnosti FMFI a slovenská matematická komunita stráca jednu zo svojich najvýraznejších osobností súčasnosti,“ uviedla fakulta v článku, ktorým vyzdvihla vedeckú i pedagogickú prax zosnulého profesora.

Pavel Brunovský vyštudoval matematiku v roku 1958 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1969 – 1970 pracoval na Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied, kde absolvoval doktorandské štúdium v roku 1964 pod vedením profesora Jaroslava Kurzweila z Prahy.

Po roku 1970 pôsobil na Matematickom ústave Slovenskej akadémie vied, od roku 1974 na FMFI UK. Najvyššiu vedeckú hodnosť DrSc. získal v roku 1978 a za profesora bol vymenovaný v roku 1991.

Okrem dlhoročného pôsobenia na FMFI UK bol aj hosťujúcim profesorom na univerzite vo Florencii, viackrát na Michiganskej štátnej univerzite i na univerzitách vo Viedni, v Tokiu, Nice a Paríži. V roku 2005 mu bol prezidentom Slovenskej republiky udelený Pribinov kríž za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a vzdelávania.

Film poľského režiséra Pawlikowského získal päť prestížnych cien EFA

Fakulta pripomína, že Brunovský sa vo svojej vedeckej kariére zameral na teóriu a aplikáciu optimálneho riadenia, taktiež sa venoval kvalitatívnej teórii evolučných parciálnych diferenciálnych rovníc. V roku 1994 sa začal venovať príprave nového študijného programu ekonomická a finančná matematika.

FMFI UK vyzdvihla takisto popularizačnú a publicistickú aktivitu Brunovského. Poukázala i na to, že v jeho článkoch nechýbal ani kritický pohľad vedca na chod spoločnosti.

„A to nielen v súčasnej postmodernej dobe, ale aj v časoch reálneho socializmu, keď písať o citlivých a často provokujúcich témach vôbec nebolo jednoduché,“ upozornili zástupcovia FMFI UK.

Môže vás zaujímať

Začal sa „hybridný“ filmový festival v Toronte