VŠVU Bratislava pripravuje najväčšiu prehliadku študentskej tvorby na Slovensku

Tradičný Zimný prieskum – verejná prezentácia semestrálnych prác študentov Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave sa uskutoční od piatka do nedele (15.–17. 12.) v čase medzi 9. a 18. hodinou. Je to najväčšia výstava aktuálnej študentskej tvorby na Slovensku.

Bude na všetkých troch pracoviskách školy, ktorej ateliéry sa zmenia na výstavné priestory. V budove na Hviezdoslavovom námestí 18 je to architektúra a maľba, na Drotárskej ceste 44 dizajn, fotografia, grafika, intermédiá, reštaurovanie, socha, textilná tvorba, úžitkové umenie, vizuálna komunikácia a na Koceľovej ulici 23 maľba.

Verejnosť má možnosť zoznámiť sa s najnovšími tendenciami, ktoré formujú študentov všetkých katedier. Predstavuje to najčerstvejšie umenie a nekonvenčné pohľady mladých umelcov na svet okolo nás. Vo väčšine ateliérov sa študenti venujú voľným a individuálnym témam,“ informuje PR manažérka VŠVU Nina de Gelder.

Tiež budú vystavené práce zo zadaných tém, ktorým sa študenti na rôznych stupňoch štúdia venovali počas zimného semestra akademického roka 2017/2018.

Zmena je život: nechýba ani v prístupoch a metódach VŠVU

VŠVU je najstaršou vzdelávacou inštitúciou umeleckého zamerania na Slovensku so špecializáciou na výtvarné umenie, dizajn, architektúru, reštaurovanie, dejiny a teóriu výtvarného umenia a architektúry.

Prístupy a metódy vzdelávania na nej prešli viacerými premenami, ktoré v jednotlivých obdobiach existencie výrazne poznačili spôsob umeleckého myslenia a autorského prístupu študentov, pedagógov aj umelcov pôsobiacich mimo akademickej pôdy.

Popri existencii ďalších umeleckých vysokoškolských pracovísk na Slovensku je VŠVU kľúčovou vzdelávacou inštitúciou, ktorá formuje povahu domácej umeleckej scény a vizuálneho umenia. No rovnako prostredníctvom svojich absolventov určuje aj charakter populárnej kultúry určenej pre široké publikum.

Môže vás zaujímať

Hudobníci spomínajú: Mikuláša milujeme dodnes