780 rokov slobodného kráľovského mesta pripomenú historici a archivári

Mesto Trnava

foto: TASR

Najvýznamnejšiu udalosť v dejinách Trnavy – udelenie výsad slobodného kráľovského mesta ako prvého na území dnešného Slovenska si pripomínajú Trnavčania na dvojdňovej konferencii Trnava 1238 -2018 ... úspešný európsky príbeh. V utorok a stredu 26. septembra v priestoroch auly Pazmaneum historici a archivári priblížia 780. výročie povýšenia mesta panovníkom Belom IV.

Trnava si získanie práv prvého slobodného kráľovského mesta pripomína počas celého roka viacerými podujatiami, ktoré vyvrcholili počas septembra. Konferenciu pripravil Štátny archív v Trnave, mesto Trnava, Trnavská univerzita v spolupráci so Spolkom trnavských historikov Tyrnavia.

Zaradili ju zároveň k podujatiam, pripraveným pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Podľa slov riaditeľky archívu a organizátorky akcie Júlie Ragačovej odznejú príspevky, ktoré vznikli z najnovších archívnych, historických i kunsthistorických výskumov.

Chcem vedieť viac!

V úvode bude hovoriť Juraj Roháč o privilégiu z roku 1238 – Magne Charte mesta Trnava a Vladimír Rábik na tému Belo IV. a protomestské sídliská v roku 1238.

„Pripravený je aj príspevok Verejní notári v Trnave v období 15. a 16. storočia, ktorý je úplne prvým tohto charakteru. Výskum prebiehal v trnavskom archíve vo fonde magistrátu mesta Trnava a ďalších dokumentov, robil ho Radoslav Ragač,“ uviedla Ragačová . Darina Fridrichová ukáže, ako fungovalo mesto 300 rokov po udelení privilégia – v roku 1538.

Hovoriť sa bude aj o výstavbe univerzitného areálu v Trnave, ktorý je dnes národnou kultúrnou pamiatkou a ďalších témach.

Vojka: VV a SVP sa dohodli na ukončení zmluvy na zabezpečenie prepravy kompou

„Aké bolo majerské hospodárenie v 18. storočí, ako fungoval dobrovoľný hasičský zbor, trnavské spolky, obchodníci, známy Kovosmalt, a tiež si pripomenieme polstoročie spolupráce nášho archívu s kolegami v Mikulove a 50 rokov Vojenského archívu v Trnave,“ dodala Ragačová.

Podujatie uzatvorí prehliadka výstavy v Štátnom archíve s názvom Trnava – osmičkový príbeh s vystavenými originálmi archívnych dokumentov viažucich sa k osmičkovým výročiam (1848, 1918, 1948, 1968) v Trnave a aj ďalšie archívne dokumenty poukazujúce na rozmanitý kolorit života Trnavčanov od najstarších dejín až do súčasnosti. Vystavené dokumenty dopĺňa aj prezentácia plagátov, pečatidiel, kalendárov a rôznych pamätných predmetov zo zbierok trnavského archívu.

Môže vás zaujímať

Vallo sa rozhodol: Toto budú šéfovia kľúčových mestských podnikov v Bratislave