Jednou vetou

Ján Nosko chce prilákať investorov a zlepšiť dopravu v Banskej Bystrici

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

foto: TASR

Funkciu primátora obhájil v Banskej Bystrici 57-ročný MUDr. Ján Nosko. Ako nezávislý kandidát s podporou strán Smer-SD a SNS získal 75,19 percenta hlasov.

Podľa programu, ktorý Ján Nosko predstavil svojim voličom, sa chce mesto aj v nasledujúcom volebnom období uchádzať sa o mimorozpočtové zdroje na také projekty, ako je obnova sídliskových vnútroblokov, autobusových zastávok, alternatívnych riešení udržateľnej mobility či zelené projekty.

Rovnako sa chce zameriavať na hľadanie nových investorov, ktorí však väčšinou potrebujú vhodné administratívne priestory. Mesto preto v rámci platného územného plánu vytypovalo lokality, v ktorých by bolo možné ich postaviť.

Nosko v Banskej Bystrici suverénne zvíťazil vo všetkých 77 okrskoch

V oblasti sociálnej starostlivosti sa chce opätovne zvolený primátor zamerať na budovanie nízkoprahových denných stacionárov, zariadení pre seniorov, ale aj pre skupiny so špeciálnymi potrebami. Využitím nástrojov štátnej dotačnej politiky Štátneho fondu rozvoja bývania bude riešiť chýbajúcu ponuku nájomných bytov pre rodiny s nízkymi príjmami a štartovacích nájomných bytov pre mladých. V neposlednom rade plánuje vybudovať druhé mestské detské jasle.

V oblasti dopravy bude mesto aj naďalej klásť dôraz na znižovanie investičného dlhu a na obnovu súvislých úsekov ciest a chodníkov.

„S budovaním parkovísk sme začali hneď, ako to bolo možné, bez ohľadu na voľby. Momentálne sa pracuje na Tulskej a na Povstaleckej ulici a naplánované sú aj realizácie ďalších parkovacích plôch. Napríklad na veľmi vyťaženej ulici v Sásovej, na Tatranskej,“ povedal Ján Nosko v predvolebnom rozhovore pre TASR.

Nosko chce Banskej Bystrici prinavrátiť punc krajského mesta

Banskú Bystricu čaká súťaž o nového dopravcu mestskej hromadnej dopravy, ktorú chce Ján Nosko skvalitniť a zatraktívniť. „Optimalizujeme jednotlivé prestupové uzly tak, aby MHD v Banskej Bystrici čo najviac spĺňala potreby a požiadavky obyvateľov. Pokračovať budeme aj v príprave cyklistických projektov. Po tridsiatich rokoch vymeníme most do mestskej časti Iliaš. Aj naďalej budeme aktívni v Iniciatíve stredné Slovensko, vďaka ktorej by malo vzniknúť severo-južné cestné prepojenie Slovenska,“ uvádza Ján Nosko vo svojom programe.

Súčasťou dlhodobej vízie mesta v oblasti odpadového hospodárstva bude aj rozmiestnenie 15-tisíc kontajnerov po celom meste. Tam, kde to inžinierske siete dovolia, mesto vybuduje stojiská polopodzemných smetných nádob. Zároveň rozbehne verejnú súťaž na nového dodávateľa služieb v oblasti odpadového hospodárstva a spracuje zámer vybudovať druhý zberný dvor na triedený odpad. Pripraví koncepciu výsadby zelene a drevín v meste. Pozornosť chce primátor zamerať na revitalizáciu Národnej ulice a priestoru pred Hungáriou. Na zozname jeho aktivít ostávajú revitalizácia mestského parku, vnútroblokov na Sitnianskej a Tulskej ulici, modernizácia verejného osvetlenia, odstraňovanie vizuálneho smogu či snaha o zníženie emisií a hluku.

Primátor bude pokračovať v krokoch vedúcich k zefektívneniu aparátu mestskej polície, zameria sa na modernizáciu jej technického vybavenia.

Komunálne voľby si zopakuje 43 samospráv

Pripravený je projekt vybudovania Mestského mládežníckeho štadióna v Radvani, ktorý bude vychovávať futbalové talenty. Plánuje sa výmena okien na Základnej umeleckej škole Jána Cikkera, čím sa znížia náklady na energie.

Aby sa Banská Bystrica stala plnohodnotným „smart city“, chce primátor pokračovať v krokoch vedúcich k elektronizácii mestského úradu bez papierov pre rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu. Ku konceptu smart neodmysliteľne patrí rozšírenie inteligentného kamerového systému pre zvýšenie bezpečnosti ľudí či vyhodnotenie dopravnej situácie na cestách. Pribudnú ďalšie wifi zóny s vysokorýchlostným internetom. Takisto chce Ján Nosko budovať komunitný život v meste.

Doriešiť treba podľa jeho programu problematiku národnej kultúrnej pamiatky – chátrajúceho Medeného hámra. Primátor sa vo svojom programe venuje aj priestoru plážového kúpaliska, ktorému by chcel prinavrátiť niekdajšiu popularitu medzi Banskobystričanmi.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru