B. Bystrica: Kraj zakladá Rozvojovú agentúru BBSK, mohol by tak čerpať eurofondy

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter

Foto: TASR

Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) budú vo štvrtok (26.4.) na zasadnutí schvaľovať materiál o zriadení neziskovej organizácie Rozvojová agentúra BBSK, ktorej cieľom je dynamické naštartovanie sociálneho a ekonomického rozvoja kraja v oblasti sociálnej ekonomiky, cestovného ruchu a uplatniteľnosti absolventov stredných škôl na trhu práce. Informoval o tom v pondelok v Banskej Bystrici predseda BBSK Ján Lunter.

„Zastupiteľstvu v zhode predkladáme materiál a dúfam, že bude schválený. Jedným z hlavných dôvodov vzniku Rozvojovej agentúry BBSK je to, aby sme mohli čerpať eurofondy. Sú to najlacnejšie peniaze, ktoré môžeme dostať,“ zdôraznil Lunter.

Ako vysvetlilo vedenie úradu, museli nájsť riešenie problému, do ktorého ho dostali predchodcovia. „Čierne“ zamestnávanie totiž kraj pripravilo o možnosti čerpať eurofondy na najbližších pár rokov.

„Znemožňuje to úradu, aby bol participantom v projektoch, kde by sa mohol uchádzať o európske zdroje do kraja alebo ich prerozdeľovať ďalej smerom na tretie organizácie vo svojej správe. Stopercentným vlastníkom neziskovej organizácie, ktorá môže žiadať európske finančné zdroje, bude BBSK. Našimi hlavnými prioritami sú regionálny rozvoj, rozvoj cestovného ruchu, sociálnej ekonomiky a inovácie vo vzdelávaní,“ konštatoval poradca šéfa kraja Ondrej Lunter.

Ako ozrejmil, organizačná štruktúra Rozvojovej agentúry BBSK, ktorú predtým pracovne nazývali Inštitút regionálneho rozvoja, nebude vyvolávať žiadne pochybnosti. Moc nad ňou bude mať zastupiteľstvo, ktoré zvolí správnu radu pozostávajúcu z piatich členov, troch nominujú poslanci, dvoch navrhne predseda BBSK. Správna rada si potom zvolí riaditeľa agentúry. Popri správnej rade zastupiteľstvo pri jej vzniku rozhodne aj o piatich členoch dozornej rady, ktorí sú všetci volení i menovaní zastupiteľstvom.

Podľa poradcu Luntera na základe dohody s predsedami poslaneckých klubov pôjde každoročne do neziskovej organizácie minimálne 1,7 milióna eur. Už vo štvrtok by mali krajskí poslanci schváliť alokáciu týchto finančných prostriedkov na rok 2018. Celkovo sa počíta s 12 pracovníkmi agentúry a podľa vedenia úradu rozpočet nemusia navyšovať o personálne výdaje.

„Spolupráca medzi krajom a neziskovou organizáciou bude fungovať na základe zmluvy o spolupráci. Úrad hlavného kontrolóra bude mať kedykoľvek prístup do Rozvojovej agentúry BBSK a s ňou súvisiacich všetkých organizácií, aby preveril transparentnosť a účelovosť vynakladaných finančných prostriedkov. Zastupiteľstvo bude môcť kedykoľvek odvolať členov správnej rady alebo pozastaviť financovanie agentúry, ak by sa vyskytli nejaké pochybnosti alebo problémy. Raz za rok bude predkladať správu o činnosti a hospodárení a tiež plány do ďalšieho roka. Až potom sa budú alokovať finančné prostriedky do ďalšieho roka,“ dodal O. Lunter.

Môže vás zaujímať

Piatok bude slnečný s teplotami do 19 stupňov Celzia