Jednou vetou

Banská Bystrica sa po sviatkoch chystá na veľké upratovanie

Banská Bystrica, ilustračná foto

Foto: TASR

Hneď po veľkonočných sviatkoch si Banskobystričania začnú upratovať okolie svojich príbytkov v rámci pravidelnej celomestskej akcie Za krajšie mesto 2018. Prvú etapu odštartuje 6. apríla primátor Ján Nosko čistením Jelšového hájika na sídlisku Sásová.

„Som presvedčený, že obyvateľom nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú. Svedčí o tom i každoročná vysoká účasť ľudí, ktorí pomáhajú pri čistení verejných priestranstiev. Verím, že aj tento rok sa do upratovania zapojí čo najviac obyvateľov, inštitúcií, občianskych iniciatív, miestnych dobrovoľníckych organizácií, základných či stredných škôl,“ konštatoval Nosko.

Za krajšie mesto

Nedodržiavanie harmonogramu zberu nadrozmerného odpadu, ukladanie vriec s odpadkami vedľa smetiakov, parkovanie áut pred kontajnerovými stojiskami, nesprávne nakladanie so stavebným odpadom či plastom sú podľa magistrátu dôvodom, prečo sú banskobystrické sídliská plné neporiadku. Ako zdôraznil primátor, účelom akcie Za krajšie mesto je vyčistenie verejných priestranstiev, najmä medziblokovej zelene na sídliskách, od komunálneho a rastlinného odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad.

Organizačné zabezpečenie má na starosti oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici. Počas všetkých etáp mesto zabezpečí do jednotlivých lokalít pristavenie veľkoobjemových kontajnerov. V prípade potreby vývozu, premiestnenia kontajnerov a poskytnutia vriec na odpad počas akcie možno kontaktovať každý týždeň od pondelka do soboty pracovníka magistrátu na čísle 0905 940 847. Dočistenie lokalít zabezpečia správca verejnej zelene a aktivační pracovníci.

Výzva pre obyvateľov mesta

„Žiadame obyvateľov, ktorí sa zapoja do celomestského upratovania, aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby kríkov, stromov a zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy, komunálneho odpadu, čistenie chodníkov. Právo upravovať zeleň na verejných plochách vo vlastníctve alebo v správe mesta majú výlučne Záhradnícke a rekreačné služby,“ upozornil Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva.

„Vlani odštartovalo túto pravidelnú akciu vedenie mesta v parku pri kaštieli Radvanských. Počas jej trvania sa zo všetkých lokalít vyviezlo 353 veľkokapacitných kontajnerov s takmer 270 tonami odpadu,“ doplnila hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru