Jednou vetou

BBSK a UMB podpísali dohodu o spolupráci

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Memorandum, ktoré garantuje spoluprácu vo výskume a výmene informácií, rozvoji sociálnej ekonomiky, cestovného ruchu, pri riešení a implementovaní národných a medzinárodných výskumných projektov, ako aj pri stážach pre študentov, podpísali vo štvrtok v Banskej Bystrici rektor Univerzity Mateja Bela (UMB) Vladimír Hiadlovský, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter a riaditeľka Rozvojovej agentúry BBSK Zuzana Lafférsová.

„Pre efektívnu spoluprácu bude jednou z kľúčových súčastí naša ekonomická fakulta, keďže na nej máme študijný odbor cestovný ruch aj regionálny rozvoj. Už dnes máme aj konkrétne výsledky spolupráce, a to s katedrou cestovného ruchu,“ povedal  po podpise memoranda rektor UMB.

Vedenie univerzity by v spolupráci s BBSK rado v budúcnosti kreovalo aj nové študijné programy, ktoré si vyžaduje trh práce. „Máme záujem, aby naši absolventi ostávali v regióne, aby tento región cítil pridanú hodnotu z kvalifikovanej a vzdelanej pracovnej sily,“ dodal.

Najdôležitejšie je podľa MZSR zabezpečenie kvality a bezpečnosti starostlivosti

„Ako príklad spolupráce môžem uviesť seminár, zameraný proti extrémizmu, ktorý sme už s UMB organizovali v minulosti. Ale teší ma aj to, že do memoranda sme zaradili napríklad aj spoluprácu v oblasti už existujúcich klastrov,“ uviedol predseda BBSK Ján Lunter.

Podpis memoranda a následné oznámenie spolupráce bolo zároveň po prvý raz v histórii BBSK tlmočené do posunkovej reči.

Môže vás zaujímať

V kremnických horách hľadajú nezvestného 22-ročného Miroslava