Jednou vetou

Pri výstavbe haly na Donovaloch by sa mala zdvojnásobiť ochrana vôd

Ilustračná foto

foto: TASR

Pri výstavbe a prevádzke letnej lyžiarskej haly Donovalley Resort na Donovaloch by sa mali zdvojnásobiť všetky opatrenia na ochranu podzemných vôd. Uviedol to Peter Malík z oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Podľa projektového manažéra Igora Obšajsníka je v príprave projektu ochrana podzemných vôd jednou z hlavných priorít.

„Mali by sa napríklad zdvojiť dná technologických objektov, kde dochádza k manipulácii s nimi, vybudovať núdzové záchytné nádrže, zaviesť automatizované kontroly únikov, zaviesť špeciálny režim manipulácie. Dobrých opatrení je tu naporúdzi dostatok, dôležité je, aby sa dodržiavali. Malo by to byť napokon aj vo vlastnom záujme investora,“ odporúča Malík.

Obyvatelia Košíc sa môžu zbaviť starého domáceho elektroodpadu

Ak sa nedodrží technologická disciplína počas výstavby a prevádzky letnej lyžiarskej haly, môže vzniknúť riziko znečistenia podzemných vôd, uvádza Malík.

Počas výstavby lyžiarskej haly môžu pohonné látky a mazivá teoreticky uniknúť do prostredia, z ktorého bude premiestnená zemina, ako vysvetlil hydrogeológ. Počas samotnej prevádzky haly pre podzemné vody predstavujú riziko prevádzkové kvapaliny ako amoniak, propylénglykol a kompresorové oleje.

Obšajsník tvrdí, že celá stavba je odkanalizovaná do čistiarne odpadových vôd. Opatrení na stavbu vrátane tých na ochranu podzemných vôd je 162. Určilo ich 43 úradov a inštitúcií, ktoré dali zároveň aj súhlasné stanovisko na výstavbu projektu, ako podotkol Obšajsník.

Opozícia kritizuje schválený rozpočet, plánovaný deficit je podľa nej nereálny

„Na mieste výstavby bol spracovaný geologický prieskum v roku 2018 a z jeho výsledkov sa spracovalo hydrogeologické a hydrologické posúdenie. Výsledok je, že pri dodržaní navrhovaných opatrení je možné na navrhovanú stavbu vydať rozhodnutie o umiestnení stavby a následné stavebné povolenie, uviedol Obšajsník.

Lyžiarska hala Donovalley Resort bude slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a mala by stáť 60 miliónov eur. Proti výstavbe haly vznikla aj petícia, ktorú už podpísalo 21.982 ľudí.

Môže vás zaujímať

V kremnických horách hľadajú nezvestného 22-ročného Miroslava