Jednou vetou

Samospráva Fiľakova chce zriadiť denný stacionár pre seniorov

Ilustračné foto

pixabay

Zriadenie denného stacionára pre seniorov s kapacitou desať osôb je jedným z aktuálnych rozvojových projektov samosprávy Fiľakova na juhu okresu Lučenec. Vzniknúť by mal rekonštrukciou časti budovy bývalej základnej umeleckej školy na Koháryho námestí. S týmto cieľom sa mesto zapojilo do výzvy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, z ktorého žiada približne 373.000 eur, pričom celkový rozpočet je okolo 393.000 eur.

Ako priblížila Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Mestského úradu Fiľakovo, prípadnú dotáciu chcú využiť na nákup materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukciu priestorov. „Vo vnútri objektu sa vytvoria spoločenská miestnosť, zázemie kuchynky na výdaj jedál, sklady, ako aj miestnosť pre vedúcu prevádzky. Zónu na oddych v stacionári vytvoria dve oddychové miestnosti. Priestory budú sprístupnené spoločnou chodbou,“ opísala Anderková.

Súčasťou stacionára bude podľa nej aj hygienická zóna s kúpeľňami, šatne či nový prístupový chodník. Projekt zároveň ráta aj so znížením energetickej náročnosti budovy. „Zateplia sa obvodový plášť, strecha, strop i podlahy a vymenia sa všetky okná i dvere. Budova dostane novú elektroinštaláciu aj sanitnú inštaláciu, nové ústredné vykurovanie a vetranie s rekuperáciou tepla,“ doplnila vedúca referátu.

Česká polícia vyšetruje násilnú smrť dvoch ľudí v domove pre seniorov

 Prevádzkovateľom stacionára má byť nezisková organizácia Nezábudka, ktorá v meste prevádzkuje aj domov sociálnych služieb. Podľa riaditeľky Márie Velikej doposiaľ v meste podobnú službu poskytovať nevedeli.

„Viacerí občania boli zisťovať, či máme takúto službu alebo či im vieme odporučiť, na koho sa majú obrátiť. Stacionár pre nás bude znamenať odľahčenie opatrovateľskej služby, keďže sa jeden zamestnanec bude môcť starať o viac osôb počas celého dňa,“ dodala.

Môže vás zaujímať

Banskobystrický kraj má nedostatok ochranných prostriedkov pre lekárov