Jednou vetou

Témou Svetového dňa vody je Nenechať nikoho bokom

Ilustračná foto

TASR

Nenechať nikoho bokom, to je ústredná téma tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si celý svet každoročne pripomína 22. marca. Tohtoročné posolstvo sa snaží poukázať na to, ako je možné vyrovnať sa s vodnou krízou zdôraznením dôvodov, prečo je stále toľko ľudí odkázaných na život bez bezpečnej vody.

„Prístup k pitnej vode je základom pre zachovanie verejného zdravia. Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN z roku 2010 uznala právo na bezpečnú a čistú vodu a sanitáciu ako ľudské právo, ktoré je podmienkou plnohodnotného života a uplatňovania všetkých ľudských práv,“ uviedla Kvetoslava Koppová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica.

V okolí Mohyly M. R. Štefánika začali s odlesňovaním pamiatky

Ten sa k osvetovým akciám Svetového dňa vody pripája každoročne. Vo štvrtok majú občania možnosť zdarma využiť konzultačné služby zamerané na kvalitu pitnej vody v okresoch Banská Bystrica a Brezno, dostanú odpovede na otázky o rozsahu, početnosti a kritériách kontroly kvality pitnej vody, o ochrane vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej význame pre zdravie ľudí.

 „Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu využiť aj bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (21. 3.) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve nie viac ako pol litra a priniesť v ten istý deň od 8.00 do 14.00 h na RÚVZ v Banskej Bystrici,“ dodala Koppová.

Môže vás zaujímať

Banskobystrický kraj má nedostatok ochranných prostriedkov pre lekárov