Jednou vetou

V Banskej Bystrici opravujú cesty a chodníky

Ilustračné foto

TASR

Mesto pod Urpínom v týchto dňoch pokračuje v obnove miestnych komunikácií, do ktorej sa dlhodobo neinvestovalo. Vznikol vysoký investičný dlh, ktorý sa terajšie vedenie mesta usiluje postupne znižovať. Ako tvrdí prednosta banskobystrického magistrátu Martin Adamec, z fondu dopravnej infraštruktúry aj preto v tomto roku vyčlenili na opravu ciest a chodníkov 312.000 eur.

„Slovo pri výbere majú i samotní obyvatelia, ktorí sa kedykoľvek môžu obrátiť na svojich volených zástupcov. Každý volebný obvod disponuje prostriedkami, ktoré sú určené na opravy miestnych komunikácií a aj na základe podnetov od občanov poslanci vyberú úseky určené na opravu,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.

Na sídlisku Fončorda sa obyvatelia Slnečnej ulice dočkajú opravy chodníka v hodnote asi 32.000 eur. Na vnútrobloky na Švermovej ulici, s opravami ktorých sa začalo v uplynulom období, mesto počíta s čiastkou okolo 15.000 eur. Pri uliciach Zelená a Jazmínová prejde obnovou chodník a schody za takmer 8000 eur a pri rodinných domoch na Stromovej ulici na sídlisku Radvaň sa miestni dočkajú vynovenej vozovky, na ktorú má ísť takmer 32.000 eur.

Pod mostom v Strečne čakajú vodičov obmedzenia do novembra

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí magistrátu, ako správca miestnych komunikácií, komunikuje so zástupcami výborov mestských častí. Na základe určených priorít realizuje opravy ciest a chodníkov v meste. Zoznam na rok 2019 za jednotlivé volebné obvody ešte nie je definitívny. V uplynulých dňoch totiž nebolo zrejmé, aké opravy komunikácií sú urgentné napríklad vo volebnom obvode, ktorý zahŕňa mestské časti Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska terasa, Rakytovce.

Môže vás zaujímať

V kremnických horách hľadajú nezvestného 22-ročného Miroslava