Bratislava bude čerpať aj druhú časť úveru vo výške 13 miliónov eur

Ilustračná foto

Foto: TASR

Bratislava načerpá poslednú druhú tranžu úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške 13 miliónov eur. Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci. Hlavné mesto použije tieto peniaze na projekty, ktoré sú zapracované v mestskom rozpočte na roky 2018–2020. Za bolo 18, zdržalo sa 11 poslancov a jeden bol proti.

Najviac peňazí – 11,36 milióna eur chce mesto investovať do nosného dopravného systému, modernizácie električkových tratí či na prípravu a realizáciu druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke, Bosákova – Janíkov dvor.

V tomto roku chce financie magistrát rovnako využiť napríklad aj na osvetlenie priechodov pre chodcov Jeséniova/Piata, Vajnorská/Pri starej prachárni, Stromová/Magurská či na rekonštrukciu archeologického nálezu a podzemia pod námestím pred Starou tržnicou. Taktiež na realizáciu cyklotrasy Starohájska, Revitalizáciu parčíka Čunovo v predpolí kostola sv. Michala, vybudovanie vyhliadky v lesoparku vo Vrakuni. Nakúpiť chce aj novú rolbu na Zimný štadión Ondreja Nepelu a peniaze by mali ísť napríklad aj do druhej etapy modernizácie bratislavského krematória.

„Hlavné mesto v súlade so schváleným rozpočtom na roky 2018-2020 a financiami z tohto úveru zlepší životné podmienky v mestských oblastiach prostredníctvom spolufinancovania investícií do revitalizácie a modernizácie mestskej verejnej infraštruktúry, cyklotrás, parkov a zelených plôch,“ píše sa dôvodovej správe.

Magistrát zároveň tvrdí, že načerpaním poslednej druhej tranže dodrží ukazovateľ zadlženosti v zmysle zákona. Dokonca v roku 2018 hlavné mesto spolu s načerpaním tejto tranže dosiahne výšku dlhovej zaťaženosti 48,98 percenta, čo podľa bratislavskej samosprávy predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany hlavného mesta alebo sankcií zo strany štátu.

Môže vás zaujímať

VIDEO: Demolačný stroj dorazil k poškodenej bytovke na Mukačevskej ulici