Jednou vetou

Z Bratislavy zmizne ďalších viac ako 50 nelegálnych reklamných stavieb

foto: bratislava.sk
Hlavné mesto v spolupráci s Asociáciou vonkajšej reklamy začalo odstraňovať desiatky nelegálnych reklamných stavieb z ulíc Bratislavy. Ktorý padol ako prvý?

Prvý nelegálny bilbord bol dnes odpílený na Karadžičovej ulici v Starom meste, ďalšie mesto odstráni napríklad v Ružinove, Novom Meste, v Rači, Petržalke vo Vrakuni či v Záhorskej Bystrici. „Čistenie mesta od nelegálnej reklamy patrí medzi moje priority. Z 3 000 nelegálnych reklám na pozemkoch mesta chcem vyriešiť polovicu. Včera sme počas tlačovky odstránili nelegálnu reklamnú tabuľu zo stĺpa verejného osvetlenia a dnes odpílime nelegálny bilbord na Karadžičovej. Okrem toho odstránime viac ako 50 nelegálnych reklám po celom meste,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Odstraňovanie trojnožiek v Bratislave od jesene 2016 bolo nezákonné, tvrdí Pre Sent

Hlavné mesto spolupracuje na odstraňovaní týchto nelegálnych reklamných stavieb s Asociáciou vonkajšej reklamy (AVR), ktorá mestu pomôže technicky odstrániť nelegálnu reklamu z pozemkov mesta. Vďaka spolupráci s AVR sa mestu navyše postupne darí odstraňovať nelegálne reklamné stavby aj zo súkromných pozemkov, na ktoré mesto nemá dosah. Minulý rok sme spoločne odstránili 100 nelegálnych reklamných stavieb po celom meste, ako aj 40 nelegálnych reklamných zariadení z parkov a zelene.

foto: bratislava.sk

Zároveň hlavné mesto neustále vyzýva aj starostov mestských častí, aby podobne ako mesto prispeli k znižovaniu počtu nelegálnej reklamy. Na túto tému robí mesto aj rôzne stretnutia alebo školenia so zástupcami stavebných úradov. Jedno takéto školenie bolo aj tento utorok na magistráte. „Vítame spoluprácu Asociácie vonkajšej reklamy a Magistrátu pri odstraňovaní nelegálnych reklamných stavieb, ktoré sú zásadným problémom vonkajšej reklamy. Sme radi, že sa pred rokom začal tento proces a naďalej budeme otvorení a nápomocní pri odstraňovaní nelegálnych reklamných stavieb,“ uviedol prezident Asociácie vonkajšej reklamy Ivan Peller.

foto: bratislava.sk

Na území hlavného mesta je približne 10 000 reklamných stavieb. Z toho na pozemkoch hlavného mesta je 3 000, na pozemkoch zverených mestským častiam približne 1 000 reklamných stavieb. Zvyšných 6 000 stojí na pozemkoch vo vlastníctve iných subjektov. Hlavné mesto zaslalo stavebným úradom viac 480 žiadostí na odstránenie nelegálnych reklamných stavieb a získalo viac ako 160 súhlasov zo stavebných úradov na odstránenie nelegálnych reklamných stavieb. K tomu musíme pripočítať 433 odstránených trojnožiek a 50 reklám na telefónnych búdkach.

Hlavné mesto aktuálne nemôže efektívne regulovať reklamu na svojom území a určovať, kde reklamu mať chce alebo nechce. Hlavné mesto nemá svoj stavebný úrad a preto pri každej reklamnej stavbe, ktorú chce mesto odstrániť, musí požiadať o povolenie stavebné úrady v jednotlivých mestských častiach. Riešením je zmena legislatívy. Primátor sa už minulý rok písomne obrátil na ministra dopravy Árpáda Érseka, aby do pripravovanej novely stavebného zákona zakomponovali ustanovenie, podľa ktorého by mestá a obce mohli regulovať vonkajšiu reklamu na svojom území.

zdroj: bratislava.sk

Môže vás zaujímať

Mesto Žilina vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Bulváru